Verkoston rakenne

Changemaker-verkoston rakenne

Changemaker-verkoston korkein päättävä elin on jäsenkokous. Verkosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa jäsenkokoukseen. Jäsenkokous muun muassa valitsee verkoston tiimin ja puheenjohtajan sekä päättää vuosittain vaihtuvan pääkampanjan teeman. Verkoston jäsenillä on jäsenkokouksessa puhe- ja äänioikeus.

Changemakerin paikallisesta toiminnasta vastaa ympäri Suomea toimivat paikallisryhmät. Paikallisryhmät järjestävät omilla paikkakunnillaan Changemaker-aiheisia teemailtoja, opintopiirejä ja tempauksia.

Changemakerilla on kolme teemaryhmää: rauha, talous ja ympäristö. Ryhmät kouluttautuvat ja kampanjoivat aktiivisesti teemoista ja esittävät vuosittain vuosikokoukselle ehdotuksen seuraavan pääkampanjan aiheesta. Teemaryhmät vastaavat kampanjatoiminnan valmistelusta ja toteuttamisesta.

Verkoston toimintaa ohjaa ja tukee tiimi, joka koostuu jäsenkokouksessa valituista 6–9 verkoston jäsenestä. Tiimiin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiin valitut jäsenet.

Changemakerin muita työryhmiä ovat Globalisti-lehden toimituskunta, kansainvälisten asioiden työryhmä sekä erilaiset vaihtuvien projektien työryhmät.

Changemakerin työntekijät vastaavat verkoston hallintotehtävistä ja toiminnan koordinoinnista valtakunnallisesti. Työntekijöillä on jäsenkokouksissa puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta.