Raportointi ja ohjeet

Raportointi

Keräämme tietoa kaikesta verkostomme toiminnasta, jotta voimme seurata ja kehittää toimintaa edelleen sekä raportoida siitä muun muassa rahoittajillemme. Samalla lomakkeella raportoidaan sekä paikallisesta että valtakunnallisesta toiminnasta ja erilaisista yleisötapahtumista tai vierailuista, joissa Changemaker on esillä.

Toimintaraportti 2019 (lomake aukeaa uuteen ikkunaan)

Toimintaraportti 2018 (lomake aukeaa uuteen ikkunaan)

Toimintaraportti 2017 (lomake aukeaa uuteen ikkunaan)

Raportti suositellaan tehtäväksi jo tilaisuuden aikana, mutta se on mahdollista tehdä myös myöhemmin. Kyseessä on lyhyt kyselylomake, jonka voi täyttää myös mobiililaitteella.

Ohjeet

Valtakunnalliseen toimintaan liittyvät ohjeet

Changemakerin matkaohjeet – Periaatteet, joiden mukaan Changemaker korvaa jäsentensä matkakuluja valtakunnallisiin tapahtumiinsa.

Valtakunnallisen toiminnan kulukorvaukset – Periaatteet, joiden mukaan Changemaker korvaa teemaryhmien ja Globalistin toiminnasta aiheutuvia kuluja sekä valtakunnallisesti koordinoituihin tapahtumiin osallistuvien vapaaehtoisten kuluja.

Changemakerin yhdenvertaisuusohje – Käytännön vinkkejä yhdenvertaisuuden huomioimiseen tapahtumissa, jotta kaikki voivat tuntea itsensä tervetulleiksi ja olonsa turvalliseksi Changemaker-toiminnassa.

Paikalliseen toimintaan liittyvät ohjeet

Paikallisryhmien taloudellinen tuki – Periaatteet, joiden mukaan paikallisryhmien on mahdollista hakea taloudellista tukea Changemaker-verkostolta säännöllisiin kokoontumisiin ja tapahtumaosallistumiseen sekä käytännöt, joiden mukaan tukea maksetaan.

Toimintaohjeet paikallisryhmille – jäsenkokouksessa määritellyt periaatteet uuden Changemaker-paikallisryhmän perustamiseen sekä valtakunnallisen verkoston ja paikallisryhmien oikeudet ja vastuut toisiinsa nähden.