Teamet

Changemaker-vapaaehtoisia valmiina geokätköilemään

Teamet är Changemakers kommitté som styr och stöder nätverkets verksamhet. Team planerar och utvecklar nätverkets verksamhet, stöder medlemmarna och lokalgrupperna och organiserar nationella evenemang.

Teamet består av ordförande, vice ordförande och 4–7 av nätverkets medlemmar. Teamets medlemmar väljs vid höstens medlemsmöte och mandattiden är ett kalendarår. Alla medlemmarna som vill kan kandidera till teamet.