Changemaker Akatemia

Vuonna 2014 toteuttu Changemaker Akatemia oli Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen rauhantyön koulutusohjelma.

Koulutusohjelma keskittyi rauhankysymyksiin ja erityisesti väkivaltaisen radikalisaation teemoihin. Changemaker Akatemiaan valittiin 12 rauhantyöstä kiinnostunutta nuorta aikuista hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Koulutusohjelman tarkoituksena oli tarjota osallistujille mahdollisuuksia toimia jatkossa rauhan edistäjinä niin omassa elämässään kuin laajemminkin.

Koulutusohjelma alkoi toukokuussa ja päättyi marraskuussa 2014. Siihen kuului viisi koulutusviikonloppua sekä viikon opintomatka Keniaan tutustumaan Kirkon Ulkomaanavun rauhantyöhön. Changemaker Akatemiaa koordinoi Kirkon Ulkomaanavun projektiin palkattu työntekijä.

Changemaker Akatemian aikana osallistujat tutustuivat rauhaan ja konfliktiin useiden eri näkökulmien kautta. Akatemian nuoret pääsivät myös suunnittelemaan omaa projektia, jonka aiheena oli väkivaltainen radikalisaatio.