Omin sanoin – In My Own Words

Omin sanoin näytös

Omin sanoin – hankkeessa turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet nuoret pääsivät ääneen videotyöskentelyn kautta.

Changemakerin vuosina 2016–2017 toteutettu hanke Omin sanoin – In My Own Words tuki turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita nuoria kotoutumisessa ja tarjosi heille välineitä aktiiviseen osallistumiseen. Hankkeen tavoitteena oli antaa turvapaikanhakijoille mahdollisuus kertoa oma tarinansa ja saada äänensä kuuluville videotyöskentelyn avulla.

Irakilainen Bariq ja suomalainen Patric keskustelemassa videopajassa

Irakilainen Bariq ja suomalainen Patrick opettelivat ensimmäisessä yhteisessä videotyöskentelyssä myös toistensa äidinkieltä. (Kuva: Rebekka Katko)

Videotyöskentely toi yhteen ja antoi äänen

Hankeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet 18–30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Hankkeen aikana yhteensä 164 nuorta osallistui videotyöpajoihin kymmenellä eri paikkakunnalla. Usean kokoontumiskerran aikana rakennettiin luottamusta ja tutustuttiin, opeteltiin videoiden tekemisen perustaitoja, käsikirjoitettiin tarinoita ja lopuksi kuvattiin ja editoitiin videot. Pajoissa keskityttiin yhdessä tekemiseen, kohtaamismahdollisuuksiin ja keskusteluihin.

Pajoissa työstetyt videot kertovat tarinoita ihmisistä, heidän kohtaamisista haasteistaan, haaveista ja onnistumisista. Videot valottavat tekijöiden arkea sekä kokemuksia, ja auttoivat myös tekijöitä jäsentämään omaa todellisuutta haastavan elämäntilanteen keskellä.

videotyöpajan ohjaaja ja osallistuja leikkaamassa videota

Ohjaaja opastaa videotyöpajaan osallistuvia leikkaamaan halutunlaisen videon yhdessä kuvatusta materiaalista. (Kuva: Elina Mäkilä)

Tarinoita suurelle yleisölle

Videotyöpajojen päätteeksi järjestettiin näytöksiä, joissa yleisöllä oli mahdollisuus tulla katsomaan pajoissa tehtyjä videoita sekä päästä keskustelemaan tekijöiden kanssa.

Videotarinoita näytettiin lopulta 33 eri tilaisuudessa ympäri Suomea, joissa ne tavoittivat yli 3300 ihmistä. Näytökset ja niissä käydyt keskustelut toivat erilaisia ihmisiä yhteen ja loivat mahdollisuuksia ennakkoluulojen rikkomiselle ja ymmärryksen lisäämiselle turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä.

videoiden tekijät

19.12.2016 pidetyn ensimmäisen Omin sanoin -näytöksen jälkeen Mia Pusa haastatteli videoita tehneitä Jarubia, Saeifia, Khalidia ja Mohanadia heidän kokemuksistaan. (Kuva: Monaster Jaduo)

 

Lue lisää hankkeesta sen omilta sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Omin sanoin – In My Own Words -hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella osana Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin toimintaa.

OKM:n logo