Teemaryhmät

Changemakerin Rauhantekijä-kampanjassa vuonna 2012 vaadittiin Suomelta vastuullisuutta ja johdonmukaisuutta asevientikysymyksissä

Changemakerin vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että Suomi ja suomalaiset tuntevat globaalin vastuunsa ja toimivat sen mukaisesti. Verkoston vaikuttamis- ja kampanjatyön kohteena ovat yksittäiset ihmiset, poliitikot, yritykset ja kirkko, joiden tekemät päätökset vaikuttavat yhteiseen maailmaamme.

Changemakerin vaikuttamistyötä suunnittelevat ja toteuttavat nuoret itse. Verkostolla on kolme vaikuttamistoiminnan teemaryhmää: rauha, talous ja ympäristö. Ryhmät kouluttautuvat ja kampanjoivat aktiivisesti kyseisistä teemoista. Vuosittain teemaryhmistä valitaan yksi valmistelemaan ja toteuttamaan verkoston pääkampanja.

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Ennakkotietoja teemoista ei vaadita, vaan ryhmät yhdessä kouluttautuvat oman teemansa asiantuntijoiksi. Teemaryhmät tarjoavat mahdollisuuden oppia myös uusia kampanjointiin liittyviä taitoja.

Tärkeä osa Changemakerin teematoimintaa ovat hauskat, kantaaottavat kampanjatempaukset, joissa yhdistyvät verkostolle tärkeät asiat: vaikuttaminen, ilo ja luovuus. Kesäaikaan Changemaker kiertää kampanjoimassa myös erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Tapahtumiin voi tulla mukaan, vaikka kampanja-aihe ei olisikaan ennestään tuttu – jokaiselle löytyy jotakin ja yhdessä tekeminen on aina mukavampaa!

Tule rohkeasti mukaan teemaryhmiin ja vaikuttamaan paremman maailman puolesta!

Rauha

Sota ja levottomuudet ovat merkittäviä kehityksen esteitä. Väkivaltaiset konfliktit lisäävät turvattomuutta, hätää ja epävarmuutta.

Rauharyhmä tarkastelee asekaupan, sijoitus- ja liiketoiminnan, radikalisoitumisen sekä kansainvälisen liikkuvuuden vaikutusta konflikteihin. Eettisillä ja läpinäkyvillä valinnoilla Suomi ja suomalaiset voivat välttää pitkittämästä meneillään olevia konflikteja. Ryhmän tavoitteena on, että Suomi kantaa vastuunsa maailman konflikteista ja edistää rauhan syntymistä muun muassa lopettamalla aseviennin sotaa käyviin maihin.

Changemakerin mielestä rauha on ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen asia, ja siksi se on myös yksi verkoston pysyvistä kampanjateemoista. Aiempia rauhateemaisia kampanjoita ovat olleet vuoden 2017 turvapaikanhakijoiden oikeuksia ajaneet Koti kunnasta / Pakkomatkat-kampanjat, vuoden 2015 Rauhanradikaali-kampanja, vuoden 2012 Rauhantekijä-kampanja sekä vuonna 2009 Kännykkäsi todellinen hinta -kampanja.

Talous

Talousryhmä tarkastelee globaalin talouden oikeudenmukaisuutta. Ryhmän kampanjoinnin tavoitteena on, että Suomi toimii aktiivisesti globaalin taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja nostaa esille maailmantalouden epäkohtia.

Maailmantaloudessa on monia globaalia epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita. Kehitysmaiden kohtuuton taakka epäoikeutetuista veloista on yksi suurimmista esteistä globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Sen lisäksi kansainvälisten suuryritysten harjoittama verovälttely ja veroparatiisien kautta tapahtuva laiton pääomapako sekä epätasa-arvoiset kauppasopimukset vaikeuttavat kehitysmaiden mahdollisuuksia menestyä maailmankaupassa. Talouden eriarvoisuus ylläpitää globaalin pohjoisen ja etelän välisiä valta-asetelmia ja estää kestävää kehitystä toteutumasta.

Vuonna 2014 Changemaker kampanjoi verovälttelyn lopettamiseksi osana eri järjestöjen yhteistä Veroparatiisimatkat-kampanjaa. Kehitysmaiden epäoikeutettu velka oli aiheena Changemakerin vuoden 2011 pääkampanjassa Velan vangit.

Ympäristö

Ympäristöryhmä seuraa globaaleja ympäristömuutoksia. Maailman metsät hupenevat, eroosio ja kuivuus rasittavat maaperää ja vuosittain lukuisa määrä lajeja kuolee sukupuuttoon. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt ja muut ympäristöriskit tuhoavat luontomme monimuotoisuutta ja tuottavat kärsimystä eri puolilla maailmaa etenkin alueilla, jotka ovat jo ennestään vaikeuksissa. Raskaimmin muutokset kohtelevat kehitysmaissa asuvia, joilla ei ole riittäviä edellytyksiä vastata ympäristöongelmiin.

Ympäristöryhmä tavoittelee maailmaa, jossa ihmisten elämäntapa ei ylitä luonnon kantokykyä, jossa ympäristövahingot minimoidaan ja jossa sattuneet vahingot korvaa niiden aiheuttaja – ei niistä eniten kärsivä. Ympäristöryhmän tavoitteena on, että Suomi toimii vastuullisesti yhteistyössä kehittyvien maiden kanssa huomioiden toimintansa ympäristövaikutukset.

Vuoden 2016 pääkampanja-aiheena on liikakalastus. Ympäristöryhmän vetämänä Changemaker vastustaa liikalastusta ja vaatii pyyntirajoituksia EU:n ja kehitysmaiden välisiin kalastussopimukseen Kadonneet eväät -kampanjallaan. Changemaker kampanjoi vuonna 2013 ympäristöteemaan liittyen Kaapparit kuriin! -kampanjalla, jossa vaadittiin suomalaisyrityksiltä vastuullisuutta maahankinnoissa. Verkosto on kampanjoinut myös ilmastoteemasta ja ollut mukana Polttava kysymys -ilmastolakikampanjassa.

Lisätietoja teemaryhmien toiminnasta sekä ajankohtaisista aiheista saat liittymällä ryhmien sähköpostilistoille ja Facebook-ryhmiin: rauha, talous ja ympäristö (linkit avautuvat uuteen ikkunaan).