Kaapparit kuriin!

Kaapparit kuriin Tampereella 2013

Changemakerin vuoden 2013 pääkampanja käsitteli kansainvälisten suuryritysten maanostotoimintaa. Kansainvälisten yritysten maanostoryntäys kehitysmaihin rikkoo paikallisten maankäyttöoikeuksia, vaarantaa ruokaturvan ja pienviljelijöiden toimeentulon. Myös suomalaisyrityksillä on kytköksiä näihin maakaappauksiin.

Kaapparit kuriin! -kampanjassa vaadimme, että Suomen valtion omistamien yritysten mkaapparit_kuriin_banneri_250x200pxaanostotoiminnassa varmistetaan ihmisoikeuksien ja paikallisväestön maankäyttöoikeuksien toteutuminen. Lisäksi yritysten on investoinneissa noudatettava paikallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) maanhankintaohjeistusta.

Maakaappaus (englanniksi land grabbing) tarkoittaa maanhankintaa, jolla ei ole oikeutusta. Viime vuosikymmeninä monet valtiot ja monikansalliset yritykset ovat huomanneet maan kannattavaksi sijoituskohteeksi kulutuksen edelleen kasvaessa, ja siksi yritykset ovat lähteneet hankkimaan maata erityisesti kehitysmaista. Viimeisen vuosikymmenen aikana pienviljelijöiden käytöstä arvioidaan siirtyneen yli 200 miljoonaa hehtaari ulkomaisille sijoittajille, eli kuusi kertaa Suomen pinta-alan verran.

Maakaappaus viittaa erityisesti ihmisiin, joihin monikansallisten yritysten investoinnit vaikuttavat suorasti, eli paikallisiin pienviljelijöihin. Maanosto saattaa yrityksen näkökulmasta vaikuttaa normaalilta investoinnilta, mutta pienviljelijä, jonka omistusoikeutta käyttämäänsä maahan ei ole kirjallisesti sovittu, voi menettää sukunsa vuosisatoja käyttämän maan ja samalla elantonsa. Maakaappauksilla on yhteyksiä esimerkiksi ruokamellakoihin ja konflikteihin.

Myös muutamilla suomalaisyhtiöillä, kuten Stora Enso ja Neste Oil, on raportoitu olevan kytköksiä maakaappauksiin. Suomen valtion omistamalla rahoitusyhtiö Solidiumilla on käytössään neljäsosa Stora Enson kokonaisäänimäärästä ja Suomen valtio omistaa suoraan 50,1 % Neste Oilin osakkeista. Valtion omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä on siis sanavaltaa siihen, millaista toimintaa valtion omistamat yritykset pyörittävät. Siksi Changemaker vaatii, että Suomen valtion omistamien yritysten maanostotoiminnassa varmistetaan ihmisoikeuksien ja paikallisväestön maankäyttöoikeuksien toteutuminen.

kaapparit_kuriin_Tampere_131006_2Changemaker käynnisti Kaapparit kuriin! -kampanjan Kuopion torilla sunnuntaina 7.4.2013 järjestetyllä tapahtumalla, jossa heijastinliiveihin ja työmaakypäriin pukeutuneet nuoret osoittivat mieltään epäoikeutettuja maanhankintoja vastaan kampanjalauluin.

Kesän aikana kampanja kiersi erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Viimeinen kampanjatapahtuma järjestettiin marraskuun puolivälissä ja joulukuun puolella sulkeutui myös nettivetoomus kampanjan päättymisen merkiksi. Yhteensä kampanjavetoomukseen kerättiin 3528 allekirjoitusta. Vetoomukset on tarkoitus luovuttaa valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille, joka syksyllä tapahtuneen ministerivaihdoksen myötä on kehitysministeri Pekka Haavisto. Koska audienssi kiireisen ministerin kanssa ei juuri ennen joulua järjestynyt, luovutetaan vetoomukset heti vuoden 2014 alussa.

Tutustu kampanjan taustamateriaaliin.
Katso lisää kampanjavuoden kuvia.