Ta kontakt

Byrån

Postadress

Kyrkans Utlandshjälp / Changemaker
PB 210
00131 Helsingfors

Adress

Södra Kajen 8
00130 Helsingfors

E-postadress

toimisto@changemaker.fi

Teamet

Iida Silfverhuth

Ordförande

Iida Silfverhuth

puheenjohtaja@changemaker.fi

Viceordförande

Essi Kurki

essi.kurki@changemaker.fi

Emil Kusnetsoff

Ansvarig för påverkningsarbet

Emil Kusnetsoff

emil.kusnetsoff@changemaker.fi

Terhi Raikas

Ansvarig för utbildnings

Terhi Raikas

terhi.raikas@changemaker.fi

Joanna Slama

Ansvarig för lokal gruppen

Joanna Slama

joanna.slama@changemaker.fi

Otto Europaeus

Ansvarig för evenemangen

Otto Europaeus

otto.europaeus@changemaker.fi

Personal

Changemaker-koordinator

Helmi Saksholm

helmi.saksholm@kua.fi

050 441 8820

• Evenemang och utbildning
• Administration och fakturering
• Kontakt med församlingar

Changemaker-koordinator

Matias Uusisilta

matias.uusisilta@kua.fi

050 342 3799

• Kampanjer och politisk påverkan
• Globalisti-tidningen
• Kommunikation

Globalisti

Terhi Raikas

Chefredaktör

Terhi Raikas

paatoimittaja@changemaker.fi

Redaktionssekreterare

Ina Suorsa

toimitussihteeri@changemaker.fi

Lokalgrupper

Esbo

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster).

Joensuu

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Jyväskylä

Kontaktperson

Heli Oksanen

heli.oksanen@changemaker.fi

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster).

Uleåborg

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Tammerfors

Kontaktperson

Petteri Näreikkö

petteri.nareikko@changemaker.fi

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Åbo

Kontaktperson

Joanna Slama

joanna.slama@changemaker.fi

Gruppen har inte en kontaktperson. Du kan ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).