Ta kontakt

Byrån

Postadress

Kyrkans Utlandshjälp / Changemaker
PB 210
00131 Helsingfors

Adress

Södra Kajen 8
00130 Helsingfors

E-postadress

toimisto@changemaker.fi

Teamet

Ordförande

Julia Manni

puheenjohtaja@changemaker.fi

Viceordförande

Sinituuli Suominen

sinituuli.suominen@changemaker.fi

Ansvarig för påverkningsarbet

Elsa Pakkasvirta

elsa.pakkasvirta@changemaker.fi

Ansvarig för evenemang

Angelica Saarinen

angelica.saari@changemaker.fi

Ansvarig för påverkningsarbet

Petteri Näreikkö

petteri.nareikko@changemaker.fi

Informationsansvarig

Anni Valden

anni.valden@changemaker.fi

Someguru

Julia Sivonen

julia.sivonen@changemaker.fi

Personal

Changemaker-koordinator

Jonas Biström

jonas.bistrom@kyrkansutlandshjalp.fi

050 342 3799

• Kampanjer och politisk påverkan
• Globalisti-tidningen
• Kommunikation

Changemaker-koordinator

Sini Tyvi

sini.tyvi@kyrkansutlandshjalp.fi

050 441 8820

• Evenemang och utbildning
• Administration och fakturering
• Kontakt med församlingar

Globalisti

Chefredaktör

Kaisu Kinnunen

paatoimittaja@changemaker.fi

Redaktionssekreterare

Aaro Immonen

toimitussihteeri@changemaker.fi

Temagrupper

Fredsgruppen

Kontaktperson

Elsa Pakkasvirta

elsa.pakkasvirta@changemaker.fi

Fredsgruppen granskar konflikters uppkomst och följder ur olika aspekter.

Anslut dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Ekonomigruppen

Kontaktperson

Petteri Näreikkö

petteri.nareikko@changemaker.fi

Ekonomigruppen granskar global orättvisa ur ett ekonomiskt perspektiv.

Anslut dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Miljögruppen

Kontaktperson

Elsa Pakkasvirta

elsa.pakkasvirta@changemaker.fi

Anslut dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Lokalgrupper

Esbo

Kontaktperson

Oona Erkka

oona.erkka@gmail.com

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster).

Joensuu

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Jyväskylä

Kontaktperson

Riikka Rautiainen

riikka.r@hotmail.fi

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster).

Uleåborg

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Tammerfors

Kontaktperson

Anni Valden

anni.valden@changemaker.fi

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Åbo

Kontaktperson

Angelica Saari

angelica.saari@changemaker.fi

Gruppen har inte en kontaktperson. Du kan ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).