Ta kontakt

Byrån

Postadress

Kyrkans Utlandshjälp / Changemaker
PB 210
00131 Helsingfors

Adress

Södra Kajen 8
00130 Helsingfors

E-postadress

toimisto@changemaker.fi

Teamet

Ordförande

Petteri Näreikkö

puheenjohtaja@changemaker.fi

Viceordförande

Anne Heikkinen

anne.heikkinen@changemaker.fi

Ansvarig för kampanj

Essi Kurki

essi.kurki@changemaker.fi

Ansvarig för påverkningsarbet

Amin Ali

amin.ali@changemaker.fi

Ansvarig för utbildnings

Joanna Slama

joanna.slama@changemaker.fi

Ansvarig för lokalgrupper

Oona Erkka

oona.erkka@changemaker.fi

Ansvarig för svenskspråkig verksamhet

Linnea Parkatti

linnea.parkatti@changemaker.fi

Personal

Changemaker-koordinator

Helmi Saksholm

helmi.saksholm@kua.fi

050 441 8820

• Evenemang och utbildning
• Administration och fakturering
• Kontakt med församlingar

Changemaker-koordinator

Matias Uusisilta

matias.uusisilta@kua.fi

050 342 3799

• Kampanjer och politisk påverkan
• Globalisti-tidningen
• Kommunikation

Globalisti

Chefredaktör

Aino Saarenmaa

paatoimittaja@changemaker.fi

Redaktionssekreterare

Katriina Kontuniemi

toimitussihteeri@changemaker.fi

Lokalgrupper

Esbo

Kontaktperson

Oona Erkka

oona.erkka@gmail.com

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster).

Joensuu

Kontaktperson

Odeya Toivanen

odeay.toivanen@gmail.com

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Jyväskylä

Kontaktperson

Riikka Rautiainen

riikka.r@hotmail.fi

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster).

Uleåborg

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Tammerfors

Kontaktperson

Anni Valden

anni.valden@changemaker.fi

Ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).

Åbo

Kontaktperson

Angelica Saari

angelica.saari@changemaker.fi

Gruppen har inte en kontaktperson. Du kan ansluta dig till gruppens e-postlista (öppnas till andra fönster) eller till gruppens FB-gruppen (öppnas till andra fönster).