Engagera dig

Osallistujia hymyilemässä.

Changemaker är fullt av möjligheter att verka för global rättvisa. Du kan påverka genom våra nationella evenemang, delta i temagrupper och andra arbetsgrupper eller finna din egen lokalgrupp.

Välj det som passar dig och kom med!

Changemakerveckosluten, som ordnas två gånger per år, är ett utmärkt tillfälle för dig att öka dina kunskaper, koppla av och lära känna andra som vill förändra världen.

Lokalgrupperna runtom i Finland ordnar program enligt deras medlemmars tycke: utbildningstillfällen, film- och temakvällar, kampanjarbete eller något annat som gruppen är intresserad av.

Temagrupperna är öppna för alla som är intresserad av påverknings- och kampanjarbete. Grupperna utbildar sig tillsammans och blir sakkunniga i sitt tema: fred, ekonomi eller miljö.

Changemakertidningen Globalisti välkomnar alla frivilliga som har idéer eller är intresserade av att jobba med tidningen.