Med i verksamheten

Changemakerin vapaaehtoisia kampanjoimassa

I Changemaker kan du hitta ett sätt att förbättra världen som passar just dig. Du kan delta i verksamheten bland annat på följande sätt. Aktuell info om kommande evenemang hittar du från händelsekalendern.

Changemaker-veckoslutet ordnas höst och vår på varierande orter i Finland. På veckoslutet hålls skolningar och verkstäder. Det är också ett utmärkt sätt att lära känna andra Changemakare och komma med i verksamheten!

Påverkningsverksamhetens ABC-skolningar hjälper dig att påverka resten av världen från Finland, du lär dig om påverkningens olika former, som hur man kan förverkliga en egen kampanj, adress eller ställningstagande.

Changemaker har årligen kampanjer som behandlar aktuella utvecklingsfrågor. Gällande påverkningsverksamheten lyfter Changemaker fram strukturer som leder till orättvisa, speciellt i tredje världen. I centrum är tanken om vad vi i Finland kan göra för att lösa globala problem. De frivilliga planerar och genomför kampanjerna. Kom med och hitta på ställningstagande kampanjer, ordna evenemang och göra påverkningsverksamheten synligare.

Under Changemaker-kvällarna diskuterar vi aktuella ärenden, fördjupar oss i olika sätt att påverka och bekantar oss med områden som intresserar de frivilliga. Changemakerkvällar ordnas regelbundet i Helsingfors och på andra orter enligt intresse. Du kan också ordna Changemakerverksamhet på din egen ort, kontakta koordinatorerna eller Changemakers team för detta.

I Globalistis redaktion får du vara med och göra Changemakers egna tidning, och får på så sätt värdefull erfarenhet av journalistik. Redaktionen introduceras i sina uppgifter under journalistikskolningarna.

Changemaker samarbetar internationellt med Changemaker-nätverk utomlands, ACT-alliance och olika utvecklingssamarbetsorganisationer.