Vad är Changemaker?

Changemaker är ett påverkningsnätverk för unga och unga vuxna, som främjer ungas möjligheter att påverka samhället. I Changemaker lär sig de unga om hur man kan påverka problem och orättvisor, förutom i Finland också annanstans i världen.

Kärnan i nätverkets verksamhet är de ungas deltagande och frivillighet. Unga runtom i Finland är aktivt med och planerar och förverkligar Changemakers verksamhet.

Finlands Changemaker är en del av det internationella Changemaker-nätverket vars verksamhet började i Norge år 1992. Finlands Changemaker grundades 2004 i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp.

Changemaker-nätverket är partipolitiskt obundet och öppet för alla livsåskådningar. En stark vilja att påverka världens utvecklingsproblem och främja en global rättvisa förenar Changemakare.

Nätverkets uppbyggnad

Verksamheten leds av ett team som består av frivilliga som årligen väljs av medlemmarna vid medlemsmötet, som fungerar som det högsta beslutsfattande organet. I Changemaker verkar också redaktionen till tidningen Globalisti, som utkommer två gånger om året, och växlande projektgrupper.

Changemakers koordinatorer möjliggör de frivilligas påverkningsarbete genom att sköta nätverkets administration och koordinera den nationella verksamheten.

Läs mera om våra regler och vår strategi här (på finska).

Nätverkets finansiärer

Changemaker är ekonomiskt en del av Kyrkans Utlandshjälps stiftelse. Changemakers verksamhet finansieras av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkstyrelse och en del församlingar och Undervisnings- och kulturministeriet.

Dessutom finansieras Globalisti-tidningen och kampanjverksamheten i Changemaker Finland med finansiering av utvecklingssamarbete från det finska utrikesministeriet.