Vad är Changemaker?

Changemaker vapaaehtoisia poseeraamassa

Changemaker är ett nätverk av unga och unga vuxna som vill verka för global rättvisa. I vår verksamhet vill vi ingripa i sådana strukturer som upprätthåller och befäster orättvisor. Vi erbjuder konkreta sätt att verka för fred, mänskliga rättigheter och en sund miljö. Eftersom problemen är orsakade av människor, tror vi att människorna själva kan förändra världen genom att ändra sitt beteende.

I vårt påverknings- och kampanjarbete vill vi nå enskilda personer, politiker, företag och gemenskaper, vilkas beslut inverkar på vår gemensamma värld. Kärnan för vår verksamhet är frivillighet och ungas deltagande. Vår verksamhet utgår från och genomförs frivilligt av unga. Vi verkar både riksomfattande och lokalt.

Verksamhetens utgångspunkter är rättvisa och att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas. Vår verksamhet präglas av ett globalt synsätt. Vi granskar kritiskt olika former av orättvisa. Våra värden är rättvisa, anvarsfullhet och kärlek till nästan.

Changemakers arbete präglas av öppenhet, vilket innebär en öppen världsåskådning och partipolitiskt oberoende. Det är viktigt för oss att nätverket är demokratiskt och att beslutsfattandet är transparent. Övriga verksamhetsprinciper är att vi är miljövänliga, konkreta och respekterar lagen.

Changemaker verkar i anslutning till Kyrkans Utlandshjälp. Changemaker i Finland grundades år 2004 och utgör en del av de internationella Changemaker-nätverket.

VÄLKOMMEN MED I CHANGEMAKER!

Bli medlem

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram (länkar öppnas till andra fönster)

LÄS MERA OM CHANGEMAKER

Stadgar för Changemaker Finland (öppnas till andra fönster)
Changemaker Finlands strategi 2013–2016 (öppnas till andra fönster)