Material

Changemakers material på svenska

Fredsstiftarna

Det här Changemaker Fredsstiftarna-materialet har skapats för att svara på de behov om fred och fredsarbete för de unga som är intresserade av temat och för dem som arbetar med unga.

Materialet innehåller presentationer av olika dimensioner av fred samt länkar och tips för att hitta mer information. Dessutom innehåller materialet övningar och lektionsplaner som hjälper dig att arbeta med fredsfrågor i grupp. I materialet finns det också tre olika andakter om fred.

Ladda ner Fredsstiftarna (pdf, öppnas i nytt fönster) eller beställ kostnadsfritt material från Changemaker.

Från ide till handling! – handbok för lokalgruppsaktiva

Paikallisryhmäopas_kuva_sve

Vad innebär lokalgruppsverksamheten? Hur grundar man en lokalgrupp? Vilken är en fungerande grupp? Vad göra? Handboken innehåller svaren på frågorna och mycket mera!

Ladda ner Från ide till handling! – handbok för lokalgruppsaktiva (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Idéer för lokal verksamhet, våren 2017

versamhetsideer_materialSöker du tips på program för lokal verksamhet eller till ungdomskvällarna? I detta material har vi sammanställt ideer speciellt till lokal verksamhet för våren 2017. Tipsen kan användas som sådana eller så kan de användas som inspiration till något eget.

Ladda ner verksamhetstipsen här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Changemaker stöder lokal verksamhet även genom att erbjuda kampanjutbildning och –material samt färdiga verksamhetsmodeller för påverkningsverksamhet. Mera information får du t.ex. från info@changemaker.fi.

Skriftskolpaket för världsförbättrare

riparipaketti_sve_kuvaSkribapaketet erbjuder månsidiga funktionella idéer för att utföra internationell diakoni.

Ladda ner Skriftskolpaketet för världsförbättrare (pdf, öppnas i nytt fönster)

Changemakers broschyr och affisch

Changemaker-julisteBroschyr 2016Är till hjälp alla som vill engagera sig i Changemaker! Affischen är tvåspråkig.

Bekanta dig med broschyren (pdf, öppnas i nytt fönster).

Globalisti

Globalistit 2016Globalisti är Changemakers egen tidning som strävar att öka kunskapen om utvecklingsfrågor och inspirera unga att verka för global rättvisa. Tidningen utkommer två gånger per år och framställs med frivilliga krafter av en redaktionsgrupp. Innehållet är mångsidigt och av hög kvalitet. I tidningen finns det också en svenskspråkig sektion!

Bekanta dig med tidigare nummer här (öppnas i nytt fönster).

 

Beställ kostnadsfritt material

  • Material och antal

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Changemaker är en del av Kyrkans Utlandshjälp. Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här (öppnas i nytt fönster). På sidorna hittar du också personregisterbeskrivningar.