Material

Changemaker producerar och erbjuder en mängd av olika material. Material kan beställas med det formuläret längst ner på sidan. Alla material är gratis. Materialen finns också i pdf-format.

Ett gemensamt klot – en handbok för utbildning om globala frågor

Handbokens infallsvinkel är kritiskt tänkande, där fokus ligger på att förstå och påverka de strukturer och maktförhållanden som råder i världen. Syftet med handboken är att få läsarna att fundera på globala frågor i sitt eget liv och i ett världsvida perspektiv.

Ladda ner Ett gemensamt klot – en handbok för utbildning om globala frågor (pdf, öppnas i nytt fönster).

Övning med rollkort

Övning med rollkort är en uppdaterad version av Take a step forward övningen i Skriftskolpaketet. I övningen deltagare uppmanas att leva in sig i rollen, att öka medvetenheten om orättvisor i en global värld och att öka förmågan att kritiskt granska sina egna fördomar.

Ladda ner Övning med rollkort  (pdf, öppnas i nytt fönster).

Guide för påverkansarbete

Skulle du vilja påverka missförhållanden i världen, men vet inte riktigt var du borde börja? Behöver du konkreta tips för påverkansarbete?

Guidens mållsättning är att ge läsaren medel och motivation för att bygga en mer rättvis värld.

Ladda ner Guide för påverkansarbete (pdf, öppnas i nytt fönster).

Fredsstiftarna

Det här Changemaker Fredsstiftarna-materialet har skapats för att svara på de behov om fred och fredsarbete för de unga som är intresserade av temat och för dem som arbetar med unga.

Materialet innehåller presentationer av olika dimensioner av fred samt länkar och tips för att hitta mer information. Dessutom innehåller materialet övningar och lektionsplaner som hjälper dig att arbeta med fredsfrågor i grupp. I materialet finns det också tre olika andakter om fred.

Ladda ner Fredsstiftarna (pdf, öppnas i nytt fönster).

Skriftskolpaket för världsförbättrare

riparipaketti_sve_kuvaSkriftskolpaketet erbjuder månsidiga funktionella idéer för att utföra internationell diakoni.

Ladda ner Skriftskolpaketet för världsförbättrare (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Globalisti

Globalisti är Changemakers egen tidning som strävar att öka kunskapen om utvecklingsfrågor och inspirera unga att verka för global rättvisa. Tidningen utkommer två gånger per år och framställs med frivilliga krafter av en redaktionsgrupp. Innehållet är mångsidigt och av hög kvalitet. I tidningen finns det också en svenskspråkig sektion!

Bekanta dig med tidigare nummer här (öppnas i nytt fönster).

Beställ kostnadsfritt material

  • Material och antal

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Changemaker är en del av Kyrkans Utlandshjälp. Mer information om hur vi beaktar dataskydd och hanterar dina personuppgifter hittar du här (öppnas i nytt fönster). På sidorna hittar du också personregisterbeskrivningar.