Rauhantekijä

Rauhantekijä-kampanjatempaus 7.9.2012

Changemakerin vuoden 2012 pääkampanjan teemana oli Suomen asevienti. Asekauppa on tappava ja korruptoitunut bisnes. Se tukee ihmisoikeuksia polkevia hallituksia, ylläpitää konflikteja ja tuhlaa resursseja. Asekaupan voittajia ovat kansainväliset aseyhtiöt; asekaupasta kärsivät tavalliset ihmiset ja kansallinen ja kansainvälinen turvallisuus. Silti asekauppa on poliitikkojen suojeluksessa.

Suomi on samanaikaisesti globaali asekauppias ja rauhantekijä. Asevienti- ja ihmisoikeuspolitiikka ovat ristiriidassa keskenään. Suomen toimia asekaupoissa ei voida pitää sen rauhanrakentaja-imagon mukaisina. Esimerkiksi vuonna 2008 Suomi vei aseita ja ammuksia 93,26 miljoonan euron arvosta yhteensä 64 maahan, joista 39 oli Euroopan Unionin ulkopuolella. Näistä valtioista yhdeksässä oli aseviennin tapahtuessa käynnissä sota tai konflikti. Useissa muissa kohdemaista oli ongelmia demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumisen kanssa.

Kesa?kiertue 2012

Rauhantekijä-kampanjassa Changemaker vaati, että Suomi lopettaa aseiden ja puolustustarvikkeiden viennin maihin, joissa on sota tai konflikti, ihmisoikeusrikkomuksia, korkeat väkivaltatilastot tai puutteellinen demokratia. Lisäksi vaadimme, että Suomen tulee jatkossakin edistää aktiivisesti kansainvälisen, asekauppaa rajoittavan sopimuksen syntymistä YK:ssa. Changemaker ei hyväksy suomalaista vienninedistämistä rauhan, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kustannuksella. Oman taloudellisen edun tavoittelemisen sijaan Suomen tulisi olla edelläkävijä rauhan ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Rauhantekijä-kampanja käynnistyi 17.4.2012. Kampanjavetoomuksessa vaaditiin Suomelta johdonmukaisuutta vientitoimissaan ja ihmisoikeuksien asettamista aseviennin taloudellisten hyötyjen edelle. Kampanjaviestin tehostamiseksi ja näkyvyyden saamiseksi kampanjaan tehtiin upea animaatiovideo. Videon musiikin on tehnyt reggae-artisti Puppa J. ja grafiikan ja animaation Lauri Kuusela.

Rauhantekijä-kampanja näkyi kesän ajan Changemakerin kesäkiertueella, jonka aikana kampanjavetoomukseen kerättiin nimiä useissa tapahtumissa ympäri Suomea. Viikoilla 45 ja 46 vietimme kampanjaviikkoja, joiden aikana kampanja näkyi muun muassa Oulussa ja Turussa. Kampanjaviikkojen päätteeksi Changemaker järjesti Kirkon Ulkomaanavun kanssa tukikonsertin syyrialaisten pakolaisten auttamiseksi. Viimeinen kampanjatempaus pidettiin 17.11. Helsingissä.

Kampanjan aikana kerättiin vetoomukseen nimiä yhteensä 3234. Vetoomukset luovutettiin Ulkoasiainministeriön asevalvonnan yksikköön 4.12.2012. Vetoomuksen vastaanotti suurlähettiläs Riitta Resch, joka kertoi tapaamisessa myös kansainvälisen asekauppasopimuksen neuvotteluiden etenemisestä sekä Suomen roolista prosessissa.

Katso kampanjavuoden kuvia galleriastamme.