Verkko vapaaksi

Changemakerin kampanjabanneri. Kuvassa kalaverkko, jossa kiinni erilaisia teknisiä laitteita, sekä kaksi pahantahtoista trollia tai peikkoa, jotka tekevät ilkeyksiä. Kuvassa teksti verkko vapaaksi.

Vuonna 2021 Changemaker kampanjoi vapaan internetin puolesta. Verkko vapaaksi -kampanja keskittyi erityisesti poliittisesti aktiivisten nuorten kohtaamana verkkohäirintään ympäri maailman. Lisätietoa kampanjasta voit lukea alta.

Nuoret kohtaavat muuta väestöä enemmän verkkohäirintää selviää tilastokeskuksen  tuoreesta tutkimuksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Nuoriin kohdistuva verkkohäirintä ja vihapuhe heikentävät poliittisesti aktiivisten nuorten internetoikeuksia, eikä kyseessä ole vain Suomeen rajoittunut ilmiö, sillä nuoret aktivistit kohtaavat häirintää ympäri maailman. Verkko vapaaksi -kampanjallaan Changemaker pyrkii nostamaan tätä ongelmaa esiin ja vaatii Suomea toimimaan nuoriin kohdistuvan verkkohäirinnän kitkemiseksi niin Suomessa kuin globaalisti.

Suomalaisista 16-24 -vuotiaista nuorista peräti 64 prosenttia on kohdannut verkossa ihmisryhmiin ja yksityishenkilöihin kohdistuvaa vihapuhetta. Samaan aikaan kun vanhemmat sukupolvet toivovat nuorilta aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kiinnostusta politiikkaa kohtaan, nuoret kohtaavat verkossa heihin kohdistuvaa vihapuhetta, jonka tekijöinä ovat usein aikuiset itse.

Alle 29-vuotiaat elävät maailmassa, jossa internet on olennainen osa heidän arkeaan ja siksi on tärkeää, että internet on heille turvallinen paikka olla ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin Suomessa kuin globaalistikin.

Vuonna 2021 Suomi toimii avointa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa internetiä edistävän Freedom Online Coalition -järjestön puheenjohtajamaana. Freedom Online Coalition tai FOC koostuu yli 30 hallituksesta, jotka ovat sitoutuneet edistämään internetin avointa ja turvallista käyttöä. Sen asiantuntijaverkostossa toimii kansainvälisiä verkkoalan yrityksiä kuten Facebook ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajia sekä tutkijoita.

Suomella on FOC:ssa mahdollisuus edistää nuorille turvallista internetiä. Changemaker vaatiikin, että Suomi sitoutuu edistämään nuorten osallisuutta järjestössä ja huolehtii näin, että nuorten ääni kuullaan heitä koskevassa keskustelussa vapaasta internetistä.