10 tips för dig som vill påverka

Myran bär blomman till stacken, och påverkar med sin handling.

Har du funderat på att börja påverka för att stoppa klimatförändringen, skapa fred i världen eller lyfta människor från fattigdom? Då lönar det sig för dig att läsa dessa tio tips.

  1. Välj ett fokus

För att lyckas påverka måste du välja ett mindre mål inom ett tema. Om du väljer  klimatförändring, kan du göra en kampanj för mera vegemat i skolan, eller stödja solpanelsbygge i en by som inte har elektricitet.

  1. Påverkande kräver makt

För att förändra något behöver du makt. Fundera varifrån andra får makt, och varifrån du kunde få makt. En möjlighet är att samla flera människor med i din kampanj. Om du får hundra elever med och kräva vegemat har du mera makt än om du är ensam.

  1. Känn dina styrkor och motståndarens svagheter

Det kan kännas omöjligt att vinna mot en hel stad eller ett stort företag. Kom ihåg att du har bättre chanser om du kan utmana motståndaren där du är stark och de är svaga. Om det är ett stort företag som använder barnarbetskraft, kan det hända att du kan koka opp ett mediacirkus på sociala medier. Det kan få många att koppla varumärket med barnarbetskraft, och det är en risk som företag sällan vill ta. Då kan de vara mera tillmötesgående, fast de inte annars skulle lyssna.

  1. En stark motivation hjälper med delegering

Om du lyckas berätta på ett engagerande sätt varför kampanjen är viktig, och hur den ändrar världen till en bättre plats kan du lita på att människor ger dig mera stöd i de praktiska uppgifterna som behövs för att kampanjen skall lyckas.

  1. Människor är sällan onda, oftast har de andra intressen

Om du vill lyckas med att påverka hjälper det att förstå andras intressen och tänkande. Genom att ta reda på hur andra tänker kan du utveckla också dina egna ideer vidare.

  1. Det hjälper inte om alla stöder dig, om ingen gör något

En lyckad kampanj får de som stöder kampanjen att agera. Detta kan vara i form av underskrifter till en namninsamling, eller deltagande i en demonstration eller något annat. Det viktiga är att stödet syns och hörs.

  1. Människor kommer med om de får en orsak tillräckligt med stöd

När någon funderar på att komma med i kampanjen frågar hen sig, vill jag komma med, och kan jag det som behövs. Se till att kampanjen klart berättar varför det är viktigt att komma med i kampanjen, och hur människor kan lära sig det som behövs att verka i kampanjen.

  1. Skriv upp hur du tänker att förändringen kommer att ske

Vad är din teori kring förändringen? Alla har en teori om hur förändringen sker. Genom att skriva ner den kan du diskutera den med andra, och förbättra den. Genom en bättre förändringsteori kan du göra en bättre kampanj.

  1. Analys av situationen

En noggrann analys av situationen och olika aktörerna som är inblandade, hjälper med planeringen av kampanjen. Du kan använda power mapping metoden. I den samlar du aktörerna som arbetar för och emot det du försöker uppnå. Skriv in hur starkt de är inblandade, och vad deras synvinkel är.

  1. Se till att planen är något du och andra är intresserade av

Om du gör en super plan som är väl genomtänkt, planerad, slug och mångsidig, men ingen vill göra den är det inte en bra plan. Hitta en kombination av intresse och inspiration och politisk relevans.