En lag om företagsansvar förskjuter ansvaret från konsumenten

Ykkösketjuun-kampanjen kräver att den kommande riksdagen ska stifta en lag om företagsansvar. Också Changemaker är med och arbetar för lagen som skulle förplikta företagen att respektera mänskliga rättigheter i all sin verksamhet.

I FN:s principer som styr mänskliga rättigheter inom företagsverksamhet har man definierat en så kallad aktsamhetsplikt. Enligt den måste företagen ha lämpliga processer enligt vilka de kan identifiera, undvika och minska på företagsverksamhetens negativa inverkningar på mänskliga rättigheter.

Målsättningen för den kampanjaktuella lagen om företagsansvar är att ställa krav på företagen att följa tillräcklig noggrannhet kring mänskliga rättigheter. Tanken är inte att man ska kunna utplåna alla kränkningar mot mänskliga rättigheter men i och med lagen skulle alla företag vara tvungna att beakta mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Lagen om företagsansvar skulle också betjäna konsumenterna: knappast vill någon lägga pengar på saker vars produktion kränker mot de mänskliga rättigheterna. Konsumenter har ändå sällan möjlighet att få information om bakgrunden för alla produkter de köper. En lag som ställer krav på företagen skulle förskjuta ansvaret från konsumenterna till företagen.

Likställer företagen

Mänskliga rättigheter är viktiga frågor för konsumenter och därför övervakar flera finländska företag redan den egna verksamhetens inverkan på mänskliga rättigheter. Att respektera mänskliga rättigheter är ändå frivilligt, vilket betyder att alla företag inte gör det. Den nationella lagstiftningen garanterar att mänskliga rättigheter förverkligas i Finland, men flera företag verkar direkt eller indirekt i länder där den nationella lagstiftningen inte garanterar mänskliga rättigheter för alla.

Vid sidan om mänskliga rättigheter handlar Ykkösketjuun-kampanjen också om konkurrenskraft, i och med att finländska företag inte skulle behöva fundera på den egna verksamhetens inverkan på hur mänskliga rättigheter förverkligas runt om i världen. Om ett företag till exempel skaffar råvaror som producerats i omänskliga förhållanden kommer det lättare undan än ett företag som tar hand om arbetstagarnas arbetsförhållanden också på råvarunivå. En lag som skulle förplikta alla företag skulle likställa de finländska företagen.

Underteckna uppropet och utmana andra att göra samma

Ykkösketjuun-kampanjen koordineras av medborgarorganisationen Finnwatch som granskar företagsverksamhetens globala inverkan. En rad medborgarorganisationer, fackförbund och företag har redan anslutit sig till kampanjen. Bland annat Rättvis handel, FFC, Finlayson, Fazer, Förbundet för mänskliga rättigheter samt Paulig.

Också enskilda personer kan delta i kampanjen genom att underteckna uppropet som finns på kampanjsidan. Kampanjen genomförs avsiktligt under våren, just före riksdagsvalet. Också riksdagsvalskandidater kan visa sitt stöd för kampanjen. Från kampanjsidan kan du se om din kandidat redan förbundit sig till kampanjen.

Eftersom också företag kan delta i kampanjen kan konsumenter utmana ett företag att gå med. Du kan till exempel fråga om din favoritaffär eller din lunchrestaurang redan är med i kampanjen och berätta att du som kund ser företagsansvar som en viktiga fråga. Det lönar sig också att sprida det goda budskapet. Diskutera företagsansvar och kampanjen tillsammans med dina vänner och gilla kampanjen på sociala medier.

Mer information om kampanjen hittar du på adressen ykkosketjuun.fi

 

Artikeln publicerades i tidningen Globalisti, i nummer 1/2019 (länken öppnas i ett annat fönster).