Fisk ger trygghet på världens matbord

En kvinna säljer fisk

En kvinna säljer fisk på marknaden i Kampodja, där kvinnor får mer än hälften av sitt daglida kalciumintag från fisk och skaldjur. Foto: Lauri Soini / Kyrkans Utlandshjälp.

Fisk ger trygghet på världens matbord

Rätten till mat är en mänsklig rättighet och fisken är viktig för att förverkliga den.

I världen finns mat så det räcker för alla, och varje människa har rätt till tillräcklig och närande mat. Trots det går 795 miljoner människor även denna kväll och lägger sig hungriga – de flesta av dem i utvecklingsländerna. En av 2000-talets största utmaningar är att producera tillräckligt med mat för den växande befolkningen. Jordens befolkning beräknas överskrida 9 miljarder före år 2050.

Orsakerna till matbristen är komplexa och sammanflätade i varandra. Till exempel sänker naturkatastrofer, krig och konflikter både köpkraften och produktionen. De påverkar också matpriserna snabbt. I framtiden lär många konflikter ha sin upprinnelse i sinande naturresurser, och klimatförändringen drabbar människor som redan tidigare är utsatta. Osäker livsmedelsförsörjning har samtidigt ofta strukturella orsaker såsom fattigdom, undermålig matproduktion och kvinnornas svaga position. Även överfisket försvårar märkbart livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländer vars lokalsamhällen är beroende av de havs- och sjöområden som utarmas.

Fiskens betydelse på världens tallrikar

Eftersom fisk innehåller mycket animaliskt protein och mikronäringsämnen är dess betydelse stor för världens livsmedelsförsörjning. Även om fisket bara täcker 10 procent av världens kaloribehov, jämfört med jordbruket som står för nästan 90 procent, så får ungefär en och en halv miljard människor nästan en femtedel av sitt dagliga intag av animaliskt protein via fisk. I många länder är dessutom fiskens mikronäringsämnen – i synnerhet A-vitamin, kalcium, järn och zink – ännu viktigare än proteinet. Till exempel får kvinnorna i Kambodja 51 procent av sitt dagliga kalciumintag från fisk och skaldjur.

Fisken är viktig också för utvecklingsländernas ekonomi. Fisket är en viktig näring för miljontals av världens fattigaste och skapar jobb för över 100 miljoner människor i utvecklingsländerna. Speciellt det småskaliga fisket är viktigt för att minska fattigdomen. Från fiskodlingarna tar man med sig fisk hem, de ger billigt animaliskt protein för städernas invånare och skapar arbetsplatser i både produktionen och värdekedjan. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har fisken en nyckelroll för att trygga livsmedelsförsörjningen globalt.

Artikeln publicerades i tidningen Globalisti, i nummer 2/2016 vars tema är överfiske (länken öppnas i ett annat fönster).