Förändra världen inom Changemaker

Vem är du och vad gör du i Changemaker?

Jag är Jaana Rissanen, teologistuderande från Helsingfors. Jag är evenemangsansvarig för andra året i Changemakers team.

Vad är teamet, hur kan man ansluta sig och vad får man vara med och bestämma om?

Changemakers team är en arbetsgrupp som styr och stöder nätverkets verksamhet. Teamet samlas till möte varannan vecka. På mötet diskuterar och besluter teamet om aktuella frågor. För tillfället är vi seks personer i teamet, och var och en har sitt eget ansvarsområde.

Till teamet kan alla Changemakers medlemmar söka, med en fritt formulerad ansökan. Teamet väljs på höstens medlemsmöte. Själv sökte jag till teamet nästan genast efter att jag blivit medlem. Det har varit mycket lärorikt och givande att vara med i teamet. I teamet får man påverka i frågor som angår hela Changemaker, och hålls ajour om vad som pågår i nätverket.

Vad gör teamets evenemangsansvariga?

Evenemangsansvariga ordnar två gånger i året Changemaker-veckoslutet tillsammans med koordinatorerna och andra frivilliga. Därutöver arrangerar evenemangsansvariga Changemakers deltagande i olika evenemang, i vilka Changemaker presenterar sin verksamhet. Förra sommaren hade jag flera evenemang som jag ordnade, som t.ex. deltagande i Världen i byn -festivalen och ett 24-timmars rollspel på scouternas Säihke-läger. Nu planerar vi redan höstens Changemaker-veckoslut, som ordnas 6.-8. oktober i Kuopio.

Vad är det bästa med Changemaker?

I Changemaker får man tillsammans med andra frivilliga planera och genomföra just sådan verksamhet som man är intresserad av. Verksamheten har en låg tröskel, det är enkelt att komma med i all verksamhet och alla välkomnas. I den här typens verksamhet är det lätt att lära sig och prova nya saker.

Changemaker har gett mig nya vänner, känsla av att lyckas och entusiasm till att våga ingripa i världens orättvisor.

När upplevde du senast att du förändrade världen?

När jag för några veckor sedan diskuterade om återvinning med mina grannar, och senare hörde att de påbörjat återvinning av flera olika material – t.o.m. plast, även om insamlingspunkten är en bit bort. Världen förändras via små rörelser, som växer sig till större och större förändringar.

Vad har du för hälsningar till andra Changemakers?

Jag hoppas att vi ses på evenemangen under resten av året, kolla upp dem till exempel i Changemakers nyhetsbrev. Till evenemangen söks alltid frivilliga, för att sprida ordet om förändring av världen. Det är på kommande många härliga evenemang, som höjdpunkt Changemakers höstläger!

 

Intervjun är från Globalisti 2/2017, läs hela tidningen här!