För tankarna fram med konst och aktivism

Laura Eklund-Nhaga

20-åriga Helsingforsaren Laura Eklund Nhaga är en spoken word artist som kombinerar konst och aktivism i sina verk

Det känns lätt att prata med Laura Eklund Nhaga. Den unga kvinnans livliga och pratsamma person skiner igenom vid första orden. Eklund Nhaga är en 20-årig spoken word konstnär, skådespelare och skribent. Hon skriver och uppträder med spoken word poesi över hela Helsingfors poesiscener. Därutöver är Eklund Nhaga manusförfattare, producent och skådespelare i serien Project Green Cables som visas på internet. Project Green Cables är en modern filmatisering av Lucy Maud Montgomerys klassisker Anne på Grönkulla. Utöver konst är Eklund Nhaga med i politiken. Hon sitter med i Feministiska partiets styrelse och kandiderade i vårens kommunalval.

Målsättningen är att inspirera åhöraren till att tänka till

Eklund Nhaga berättar att hon skrivit poesi sedan hon var liten. Spoken word poesin fann hon när hon gick en kurs i talkonst i gymnasiet.

“I spoken word poesi kunde jag kombinera år av poesierfarenhet och känslan av att jag har något att säga”, berättar Eklund Nhaga.

Hon väljer inte ut teman för poesin på förhand, utan poesin och konsten är hennes naturliga sätt att utrycka sig om det som sker i hennes liv. Eklund Nhagas texter handlar ofta om samhälleliga frågor, men är inte begränsade till dessa.

Eklund Nhaga hoppas att hennes dikter väcker tankar i åhöraren. Om hon till exempel läser en dikt om rasism, önskar hon att det får vita åhörare att tänka till.

”Om någon icke-vit har råkat komma till baren som jag uppträder i, hoppas jag att jag lyckas kommunicera känslan av att rasifierade inte är osynliga”, säger Eklun Nhaga.

Hon påpekar att i finska media är rasifierade inte synliga. Därför är det viktigt att personen kan få känslan av synlighet av henne.

Konsten bryter gränser

Enligt Eklund Nghaga är konst och media i centrum av människors livssyn. Via dessa formas uppfattningen av normer. Därför är representationen av minoriteter i finska media viktigt.

“Då förstår var och en att dessa människogrupper existerar, och kan se dem på ett nytt och humant sätt – speciellt om personen i fråga inte känner någon dylik person från en minoritet och därför inte kan identifiera sig med minoriteternas upplevelser.”

Även om det i Finland finns rasifierade konstnärer, syns dessa inte i på TV eller på teaterscenen. Eklund Nhaga lyfter fram att det skulle vara viktigt att skapa realistiska roller åt personer från marginaliserade grupper, och därmed öka representationen med riktiga personporträtt.
Konst är med i allt innehåll som vi konsumerar dagligen, speciellt i sosiala mediernas tidevarv. Den har makt att påverka.

“Konsten påverkar människors uppfattning av saker och ting, det påverkar sättet som människor uppfattar och behandlar världen”, säger Eklun Nhaga.

Därför är det speciellt viktigt att ge unga resurser, inspiration och stöd att göra sådant som de brinner för.
Ungdomar är en stor resurs. Stereotypin av ungdomen som inte gör något med sin hjärnkapacitet är helt fiktiv. Det att unga inser att de kan skapa konst är en stor grej”, påpekar Eklund Nhaga.

Hur kan man kombinera konst och aktivism?
“På alla olika sätt”, svarar Eklund Nhaga.

“Konstens påäng är i varje fall att bryta gränser.”

Artikeln publicerades i tidningen Globalisti, i nummer 2/2017 (länken öppnas i ett annat fönster).