Varför måste vi få med Finland i första kedjan?

Vi frågade tre aktörer som är med i kampanjen om vad de har för tankar kring företagsansvar och varför vi behöver en lag om företagsansvar till Finland.

”Fackförbundets arbete är i grunden arbete för mänskliga rättigheter”

Servicefacket PAM vill försäkra sig som att arbete utförs i säkra och rättvisa förhållanden.

”PAM har en lång historia inom den globala fackförbundsrörelsen. Vi behöver en nationell lag om företagsansvar så att finländska företag kan nå framgång utan att behöva känna rädsla för att bryta mot mänskliga rättigheter”, säger Elena Gorschkow som ansvarar för PAM:s samhällsrelationer.

När både produktion och företagsverksamhet i allt större grad sker över nationella gränser är det svårare att försäkra sig om att allt i produktionskedjan står rätt till.

”Det är naturligt att flytta intressebevakningens fokus i takt med den här utvecklingen. Fackförbund kan vara betydande partners för företag som ska kartlägga produktionskedjan eller verkställa åtgärder”, säger Gorschkow.

Kampanjen för en lag om företagsansvar kommer att synas i PAM:s verksamhet före valet. Fackförbundet strävar också efter att frågan ska bli en del av förhandlingarna kring regeringsprogrammet.

”Kampanjen genomförs tillsammans med alla de företag och organisationer som är med. Kampanjkoalitionens roll är ovärderlig för att driva kampanjen.”

”Finnwatch har krävt en lag om företagsansvar till Finland redan i flera år. Vi startade en stor offentlig kampanj eftersom chansen för att lagen ska stiftas nu är bättre än någonsin tidigare tack vare exempel från Europa”, berättar Sonja Vartiala som är verksamhetsledare på Finnwatch.

Ykkösketjuun-kampanjen strävar efter att Finlands nästa regeringsprogram ska innehålla en anteckning om en lag om företagsansvar. När det målet har uppnåtts inleds påverkansarbetet för att skapa en så ambitiös och fungerande lag som möjligt. Som koordinator för kampanjen ansvarar Finnwatch för att hålla ihop kampanjkoalitionen och säkerställa intern informationsförmedling samt koordinering.

”Det har varit lätt att få aktörer med i kampanjen”, berättar Vartiala. ”En stor del av dem som vi tillfrågade har valt att delta i kampanjen. Företag, organisationer och fackförbund kan fortfarande ansluta sig.”

”Också vi unga vill kunna lita på att det inte ligger barnarbetskraft eller andra kränkningar mot mänskliga rättigheter bakom de produkter vi köper.”

”En av Changemakers målsättningar är att sammanföra unga att tillsammans verka för mänskliga rättigheter och därför är vi med i #Ykkösketjuun-kampanjen. Det är viktigt att vara med och påverka att Finland får en lag om företagsansvar som skulle förplikta företagen att utreda sin inverkan på mänskliga rättigheter”, säger Sinituuli Suominen som är vice ordförande för Changemaker.

Changemaker planerar bland annat roligt program, gemensamma evenemang med olika organisationer samt en synlig kampanj på sociala medier. Alla intresserade är välkomna med i planeringen av kampanjen. Tidpunkterna för kampanjens workshoppar hittar du i Changemakers händelsekalender.

”Alla läsare borde ansluta sig och kräva en lag om företagsansvar, eftersom mänskliga rättigheter är så viktiga och kan inte endast hänga på företagens frivilliga insatser. Med en lag om företagsansvar skulle alla företag förpliktas att respektera mänskliga rättigheter. Nu är det dags att agera för att lagen om företagsansvar tas med i nästa regeringsprogram”, säger Suominen.

 

Artikeln publicerades i tidningen Globalisti, i nummer 1/2019 (länken öppnas i ett annat fönster).