Changemaker kommer till Ungdomens Kyrkodagar!

Om du är nyfiken på Changemaker, kan du komma och bekanta dig med oss på Ungdomens Kyrkodagar i Karis. Ungdomens Kyrkodagar går av stapeln den 22.-23. januari, och vi är där på lördagen.

Vi presenterar bl.a. vår kommande kampanj. Under våren driver vi en kampanj som siktar på att stöda dem som fått asyl. Kampanjen utmanar komunalvalskandidater till att stöda mera komunplatser åt personer som fått asyl. En komunplats betyder att personen som fått asyl får en plats att bo på.

Changemaker har utöver huvudkampanjen tre stycken temagrupper vilka vem som hellst kan ansluta sig till. Temagrupperna är

  • Ekonomi, som behandlar bl.a. skatteparadis och global handel
  • Miljö, som behandlar klimatförändringen, hållbart fiske
  • Fred, som behandlar bl.a. flyktingarnas situation och ungdomar som fredsskipare

Vid vårt bord kan du också få reda på hur du kan grunda en lokalgrupp, kom och fråga mera.

Changemaker är ungdomsnätverket vid Kyrkans Utlandshjälp, är du 13-35 år gammal och intresserad av utvecklingsfrågår, ja då är du välkommen med!

Vi ses på UK!