Materialet Fredsstiftarna har publicerats

Rauhankyyhky ja kaverit

Vill du lära dig om fred? Söker du idéer hur kan man prata om fred med de unga på ungdomskvällarna eller på besök i skolan?

Changemakers nya Fredsstiftarna-material har skapats för att svara på de behov om fred och fredsarbete för de unga som är intresserade av temat och för dem som arbetar med unga. Materialet innehåller presentationer med olika aspekter på fred samt länkar och tips för att hitta mer information. Dessutom innehåller materialet övningar och lektionsplaner som hjälper dig att arbeta med fredsfrågor i grupp. I materialet finns det också tre olika andakter om fred.

Fredsstiftarna-materialet finns nu på finska och på svenska som pdf-dokument (öppnas i nytt fönster) och det kan också beställas kostnadsfritt från info@changemaker.fi eller på våra materialsidor.