Matsäkerhet tema för huvudkampanjen 2018

Det produceras tillräckligt mat för alla människor i världen. I dagens läge hungrar över 800 miljoner människor. Det är fråga om politiska val, och det går att ändra på. Matsäkerhet är kort sagt det att man har tillräckligt näringsrik mat idag, och en säkerhet om att man också har det i framtiden. Matsäkerhet är ett av finska biståndsarbetets tyngdpunkter, men resultaten är svagare än festtalen. I kampanjen kräver vi att Finland grundar en post för en person som följer upp koherensen i finska matsäkerhetspolitiken. Kampanjen kräver också att Finnfund tar matsäkerhet i beaktande när de besluter om vem som får deras lån. Det tredje kravet i kampanjen är att Finland driver en matsäkerhetspolitik i Förenta Nationernas jordbruksorganisation som har en helhetssyn och inte enbart grundar sig i produktionsökning.

Utöver staten har vi alla ansvar för matsäkerhet, var och en kan minska på det matsvinn hen orsakar. Du kan delta i kampanjen genom att skriva under uppropet (se länken nedan) och genom att komma med i miljögruppens verksamhet, bl.a. samlar vi underskrifter till uppropet på olika evenemang, såsom Världen i byn.

Skriv under kampanjuppropet HÄR.  (öppnas i nytt fönster)