Med egna ord – filmer av unga asylsökande

”Genom videorna kan vi visa att vi är helt vanliga människor”

Av världens drygt 65 miljoner flyktingar sökte en miljon år 2015 asyl i Europa och av dem 33 000 i Finland. År 2016 beviljade Finland asyl till 7 800 människor.

Merparten av de som söker asyl är unga vuxna. Dem vi ser i filmerna är i åldern 18-30 år och de är bosatta på olika håll i Finland. De berättar vad de tänker om sitt liv och sin situation. Vi får höra om ankomsten till Finland, den långa väntan, den plågande ovissheten, kulturskillnader och möten med finländare. Trots alla utmaningar vill de unga bygga upp ett nytt liv Finland.

De unga har själva framställt filmerna och utöver filmandet har de jobbat med manus och klipp. Projektet Omin sanoin – Med egna ord leds av Changemaker. Målet är att med videoarbete stöda unga asylsökandes integration och ge dem möjligheten att berätta sin historia. Projektet startade år 2016 och det fortgår till slutet av år 2017. Filmerna som skapades premiärvisades i december 2016 i Åbo vid en öppen tillställning som fyllde salen.

Se filmer och läs mer (på finska): www.ominsanoin.fi