Uppdaterat material: Övning med rollkort

Changemaker-koordinator håller nytt material i sina händer

Changemakers volontärer har uppdaterat materialet Övning med rollkort, vilket är bekant från Skriftskolpaketet. Övningen ges nu ut som ett enskilt material.

Materialet är uppdaterat av volontärerna Essi Kurki och Petteri Näreikkö.

”Med uppdateringen ville vi bryta ner stereotypa uppfattningar om den globala södern. Det är viktigt att spelarna inser att privilegier och orättvisor finns över hela världen.  Under arbetsprocessen koncentrerade vi oss på frågor kring det problematiska i de traditionella bilder som förmedlas om u-länder, dessa sinnebilders betydelse och samhällelig rättvisa på global nivå”, berättar Essi.

Petteri delar Essis uppfattning: ”Vi ville påpeka att fattigdom och välstånd inte är en såsom en svart-vit uppdelning mellan det globala syd och nord, utan att livet är väldigt skiftande runt om i världen. Dessutom finns det mycket rörlighet över gränserna mellan länder och vi ville att också det skulle bli synligt i övningen.”

Materialet innehåller instruktioner och rollkort. Du hittar materialet på Changemakers webbsidan (pdf-version) och du kan även beställa det på webbsidan. Rollkortsövningen har skickats till församlingarna och lärare kommer snart att hitta den i Subjectaid.