Verksamheten under våren och sommaren

vapaaehtoinen kertomassa kampanjasta

Changemakers teman är miljö, global ekonomi och fred. Changemaker publicerar en tidning, Globalisti, som alltid har en del av innehållet på svenska. Changemaker ordnar utbildningar i vilka du lär dig att påverka och göra världen bättre.

Miljögruppen jobbar med Changemakers huvudkampanj, temat är matsäkerhet. Under våren och hösten syns kampanjen på olika publikevenemang, och målet är att samla 1500 underskrifter till namninsamlingen för bättre matsäkerhet i utvecklingsländer.

Fredgruppen jobbar för att minska vapenexport från Finland till mellanöstern. Under våren har gruppen skickat besvär till europeiska kommissionen, och lobbat försvarsministerns specialmedarbetare. Under hösten ordnar fredsgruppen ett seminarium om Finland som fredskämpe, vad Finland kan göra bättre, och vad som är bra nu.

Global ekonomi-gruppen har börjat planera nästa års kampanj, som kommer att handla om företagsansvar. Kom med och forma kampanjen.

Tidningen Globalisti görs av en frivillig redaktion. Redaktionen väljs för varje nummer. Bästa sättet att komma med är att delta i tidningsutbildningen i september!

Påverkningskurser och utbildningar ordnas några gånger under året. Om du vill lära dig grunderna i aktivism lånar det sig att delta, och sedan välja något av ovannämnda verksamheter och delta där.