Tidningen Globalisti

Globalisti-lehtien kansikuvia

Tycker du om att skriva? Är du en ivrig fotograf? Tecknar du? Det finns många möjligheter att delta! Changemakertidningen Globalisti välkomnar alla som har idéer eller är intresserade av att jobba med tidningen.

Globalisti är nätverkets egen tidning som strävar att öka kunskapen om utvecklingsfrågor och inspirera unga att verka för global rättvisa.

Globalisti-tidningen utkommer två gånger per år och framställs med frivilliga krafter av en redaktionsgrupp. Innehållet är mångsidigt och av hög kvalitet. I tidningen finns det också en svenskspråkig sektion!

Anmäl ditt intresse att jobba med tidningen genom att ansluta dig till redaktionens e-postningslista.

Bekanta dig med tidigare nummer av Globalisti (öppnas till andra fönster).