Kvinnors liv i utvecklingsländer: fyra hot och fyra sätt att förbättra liven

Naisia kantamassa vettä

Klimatförändringen och tre andra hot

1. Barn
Att vänta och föda barn är den vanligaste orsaken till att 15-19 år gamla kvinnor dör i utvecklingsländer. År 2010 dog 287 000 kvinnor av komplikationer under graviditet och förlossning. Enligt Befolkningsförbundet sker 99 procent av mödradödligheten i utvecklingsländer. Allmänna dödsorsaker är förblödning, infektioner, högt blodtryck, komplikationer, farlig abort samt malaria och aids. Andra orsaker är långa avstånd, och dåliga utrymmen inom hälsovård, samt avsaknad av kunnig personal.

2. Våld
Förenta Nationerna raporterade år 2013 att var tredje kvinna upplever våld. På afrikanska kontinentens landsbygd upplever sju av tio kvinnor våld. Enligt världshälsoorganisationen WHOs uppskattning är 38 procent av mord på kvinnor gjorda av nuvarande eller tidigare manliga partner. Över 600 miljoner kvinnor lever i länder i vilka våld inom familjen inte är ett brott.

3. Klimatförändring
Enligt befolkningsförbundet är det till en stor del kvinnor som bär bördan av mänskligt lidande som naturkatastrofer orsakar. Klimatförändringen syns i form av försvagad matproduktion, sämre vattenkvalitet och sämre tillgång på brännved. Kvinnor ansvarar ofta för matlagningen, samt vatten- och vedförsörjningen i familjen. I Afrika producerar kvinnor 80 procent av maten även om de endast äger några procent av odlingsmarken. Största delen av världens fattiga är kvinnor.

4. Matlagning
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 265 000 människor årligen dör av brännskador. En klar majoritet av fallen sker i utvecklingsländer eller medelinkomstländer. Kvinnor får brännskador speciellt vid matlagning på öppen eld eller vid dåliga spisar. Risken för brännskador ökar när öppen eld används för belysning och värme.

Lapsi saamassa rokotetta

Unicef edistää terveyspalveluiden saatavuutta.

Utbildning och tre andra vägar till bättre liv

1. Unicef erbjuder hälsovård åt människor som inte tidigare hade sådan.
När allt fler människor får hälsovård minskar dödligheten bland mödrar och barn. Unicef är en av organisationerna som stödjer kvinnor och barn genom samarbete med ländernas hälsomyndigheter. Det gör det möjligt för hälsomyndigheterna att utveckla hälsovårdsservice för de allra sårbaraste grupperna av barn och kvinnor.

2. Jämställdhetsorganisation som kämpar mot våld
FN:s jämställdhetsorganisation UN Women strävar till att skydda kvinnor och barn från våld. Enligt UN Women kan de redan med 10 euro erbjuda terapi och stöd till sexs kvinnor som blivit offer till våld i Afrika och Asien. Organisationen försvarar kvinnors rättigheter i över hundra länder, speciellt i Afrika, Asien och Sydamerika. Målsättningen är att ge kvinnor möjlighet till jobb med hyggliga arbetsförhållanden och egen inkomst.

3. Klimatförändringens följder kan mildras via utbildning.
Enligt befolkningsförbundet skulle klimatförändringens följder kunna förebyggas om flera kvinnor hade möjlighet att besluta om mängden barn samt tidpunkten för barn födslarna. Klimatförändringen kan med andra ord mildras genom att erbjuda utbildning åt flickor och genom att öka tillgången till preventivmedel.

4. Solenergi för minskning av brännskador
Brännskador kan minskas med enkla medel. I Plans gudbarns-program anskaffades år 2016 över 14 000 lampor som fungerar med solenergi. Lamporna distribuerades till hälsovårdsstationer i Sambien. De kan användas istället för paraffinlampor, som ofta orsakar bränder. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar säkrare bränsle- och tändvätskor. Sänkning av heta vattnets temperatur samt anskaffning av brandalarm hjälper också.

Artikeln publicerades i tidningen Globalisti, i nummer 2/2017 (länken öppnas i ett annat fönster).