Kehitysmaiden naisten elämä: Neljä uhkaa ja neljä parantajaa

Naisia kantamassa vettä

Ilmastonmuutos ja kolme muuta uhkatekijää

1. Lapset
Raskaus ja synnytys ovat yleisin syy 15-19-vuotiaiden naisten kuolemiin kehitysmaissa. Kaikkiaan 287 000 naista kuoli raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin vuonna 2010. Väestöliiton mukaan 99 prosenttia äitiyskuolemista tapahtuu kehitysmaissa. Yleisiä kuolemansyitä ovat verenvuoto, infektiot, korkea verenpaine, komplikaatiot ja vaarallinen abortti sekä malaria ja aids. Muita korkean äitiyskuolleisuuden aiheuttajia ovat pitkät välimatkat, tilojen vähyys ja osaavan henkilökunnan puute.

2. Väkivalta
YK kertoi vuonna 2013 joka kolmannen naisen maailmassa joutuvan väkivallan uhriksi. Esimerkiksi Afrikan maaseudulla jopa seitsemän naista kymmenestä kokee väkivaltaa. WHO:n arvion mukaan maailmanlaajuisesti naisiin kohdistuneista murhista 38 prosentissa tekijä onnaisen nykyinen tai entinen miespuolinen kumppani. Yli 600 miljoonaa naista elää maissa, joissa perheväkivalta ei ole rikos.

3. Ilmastonmuutos
Väestöliiton mukaan luonnonkatastrofien aiheuttaman inhimillisen hädän taakkaa kantavat etenkin naiset. Ilmastonmuutos näkyy ruuantuotannon ongelmina veden laadun ja polttopuun saatavuuden heikentyessä. Naiset ovat usein vastuussa perheidensä ruuan valmistamisesta sekä veden ja lämmittämiseen tarvittavan polttopuun hankkimisesta. Afrikassa naiset tuottavat 80 prosenttia maanosan ruuasta, vaikka omistavat viljelysmaista vain muutaman prosentin. Maailman köyhistä valtaosa on naisia.

4. Ruuanlaitto
Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että vuosittain 265 000 ihmistä menehtyy palovammojen vuoksi. Selkeä enemmistö kuolemista sattuu kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa. Naisille palovammoja aiheutuu varsinkin heidän laittaessaan ruokaa avotulella tai huonokuntoisilla liesillä. Palovammojen riskiä lisää avotulen käyttö lämmitykseen ja valaistukseen.

Lapsi saamassa rokotetta

Unicef edistää terveyspalveluiden saatavuutta.

Koulutus ja kolme muuta parantajaa

1. Unicef edistää terveyspalveluiden tavoittavuutta
Kun terveyspalveluiden saatavuus paranee, sekä köyhimpien äitien että lasten kuolleisuus vähenee. Unicef on yksi järjestöistä, joka edesauttaa äitien ja lasten mahdollisuuksia tukemalla kumppanimaidensa terveysviranomaisia, jotta nämä voivat kehittää haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja äitejä tavoittavia terveyspalveluita.

2. Tasa-arvojärjestö taistelussa väkivaltaa vastaan
YK:n tasa-arvojärjestö UN Women pyrkii suojelemaan naisia ja tyttöjä väkivallalta. UN Womenin mukaan jo 10 eurolla on mahdollista tarjota terapiaa ja neuvontaa jopa kuudelle väkivallan uhriksi joutuneelle naiselle Afrikassa ja Aasiassa. Järjestö puolustaa naisten oikeuksia yli sadassa maassa, varsinkin Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Päämääränä on tuoda naisille mahdollisuus ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen.

3. Ilmastonmuutoksen seurauksia voi lievittää koulutuksella
Väestöliiton mukaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ongelmia ehkäistäisiin, jos entistä useammalla naisella olisi mahdollisuus päättää perheen lapsiluvusta ja lastensaannin ajoittamisesta. Ilmastonmuutoksen vaikutusta voidaan siis vähentää muun muassa tyttöjen koulutuksella ja riittävillä ehkäisymahdollisuuksilla.

4. Aurinkovoima palovammoja vähentämässä
Palovammojen syntymistä voi torjua paikoin yksinkertaisillakin parannuksilla. Planin kummiohjelmassa hankittiin vuonna 2016 yli 14 000 aurinkovoimalla toimivaa lamppua Sambian terveysasemille. Niiden avulla voidaan korvata käytössä olevia parafiinilamppuja, jotka aiheuttavat usein tulipaloja. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee parempien liesien ja turvallisempien poltto- ja sytytysnesteiden käyttöä. Järjestön suosituksiin lukeutuvat myös kuuman veden lämpötilan alentaminen tarvittaessa ja palovaroittimien hankinta.

Juttu on ilmestynyt Globalistin numerossa 2/2017, jonka teemana on naiset ja kehitys.