Människan blir lyckligare av att ge än av att få

Maailmanmuuttaja Mirka Seppälä hymyilee

Mirka Seppälä är en changemaker och även aktiv i ett nätverk för heminkvartering av asylsökande. I samhällsdebatten blir de asylsökande ofta bara siffor i statistik och hot mot säkerheten. Nätverkets utgångspunkt är att se varje människas värde och berättelse.

Berätta om dig själv, Mirka. Vem är du?

Jag är från Joensuu och studerar konstpedagogik och teologi. Jag jobbar som kolumnist och bloggare. Jag tror på solidaritet som ett grundläggande värde.

Hur har du deltagit i Changemakers verksamhet?

Jag har berättat om Changemaker vid en informationskväll i Joensuu om kampanjen mot överfisket, och vid sommarevenemang och församlingars ungdomsträffar.

Du är med i Refugees Welcome Finlands nätverk för heminkvartering av asylsökande. Berätta om det.

Jag gick med i nätverket i höstas. Då jag som många andra läst nyheterna om flyktingar som drunknade i Medelhavet kände jag ett behov att göra något konkret. Jag förenar personer som öppnar sina hem med asylsökande som önskar bo i ett finländskt hem. Jag stöder också parterna medan boendet pågår. Via nätverket får myndigheterna och den breda allmänheten dessutom information om omänskligt bemötande av asylsökande vid en del mottagningscentraler, och om hur rättssäkerheten äventyras när beslut fattas under enorm press.

Nätverket lyfter fram individuella människoöden och varje människas värde då medierna och myndigheterna drar fram siffror, säkerhetshot och kostnadskalkyler. För samhällsfreden är det viktigt att finländarna bekantar sig med de som kommer utifrån och att invandrarna kan känna att de är en del av det här landet. Heminkvartering är det bästa sättet att förverkliga det här.

Vad har ditt engagemang för asylsökande gett dig?

Jag har träffat många fina människor från olika länder. Jag har också fått nya nätverk i och perspektiv på hemlandet. Mängden aktivism som visat sig ger kraft. Samtidigt har jag insett hur orättvist vårt land kan vara mot dem som kommer hit. Det räcker inte bara med myndigheter; vi behöver också ett aktivt medborgarsamhälle. De asylsökandes livshistorier ger också saker sina rätta proportioner. Även med tanke på finländarnas välfärd borde vi höja vår flyktingkvot och utvecklingsbiståndet. Alla undersökningar visar att människan blir lyckligare av att ge än av att få.

Hur vill du uppmuntra andra att agera för en rättvisare värld?

Det gäller att hitta sätt som passar en själv, att komma ihåg att lyssna på sig själv och inse sina begränsningar. Man kan inte bära hela världen på sina axlar. Mig har det hjälpt att läsa färre nyheter och istället använda tiden till frivilligarbete. Jag tycker man ska göra saker tillsammans. Av människor får man kraft.

Artikeln publicerades i tidningen Globalisti, i nummer 2/2016 (länken öppnas i ett annat fönster).