Changemaker deltar i klimatstrejk 13.3 – kom med!

 

Changemaker deltar i Helsingfors och Åbo klimatstrejk! Om du bor på en annan ort och vill att Changemaker deltar där, berätta det för oss via e-post toimisto@changemaker.fi så tillägger vi orten hit!

 

Changemaker goes klimatstrejk 13.3 @ Helsingfors

Changemaker deltar i den internationella klimatstrejken på fredag 13.3 kl. 9-14 i Helsingfors. Vi samlas kl. 8.45 framför Porthania (Universitetsgatan 3), därifrån vi fortsätter till Senatstorget. Från Senatstorget marscherar vi till Riksdagshuset med resten av de strejkande för att kräva klimatgärningar av beslutsfattarna. Vi är vid riksdagshuset till klockan 14, kom och säg hej eller stanna för en längre stund!

 

Changemaker goes klimatstrejk 13.3 @ Åbo

Changemaker deltar i den internationella klimatstrejken på fredag 13.3 kl. 12-15.30 i Åbo. Vi samlas kl. 11.45 vid Brahes parkgrill (Nylandsgatan 2), därifrån vi går till Domkyrkan för att kräva klimatgärningar av beslutsfattarna. Vi är vid Domkyrkan till klockan 15.30, kom och säg hej eller stanna för en längre stund!

 

”Tillsammans kräver vi att:

Finland förverkligar sitt mål att vara den första välfärdsstaten som avstår från fossila bränslen.

Finland förbinder sig vid att uppdatera sin klimatlag så att dess utsläpps- och kolsänksmål är i linje med 1,5 graders uppvärmningsgränsen.

Dom direkta och odirekta stöden för fossila bränslen avskaffas.

Steget till ett fossilfritt samhälle görs rättvist.”

 

Changemaker ersätter som vanligt resekostnaderna för sina medlemmar (främst buss- och tågbiljetter) enligt reseanvisningarna (på finska, länken öppnas i en ny flik).

Om du vill vara med i klimatstrejken på andra orter, meddela detta till oss så kan vi tillägga orten hit, så fler får chansen att komma med!:)

Kom alltså med oss på klimatstrejk och dra också med dina kompisar! #NytOnPakko