Changemakerin matkaohjeet

 • Changemaker korvaa jäsentensä matkat verkoston valtakunnallisiin tapahtumiin kokonaisuudessaan ellei toisin ilmoiteta. Valtakunnallisia tapahtumia ovat muun muassa Changemaker-viikonloput, paikallisryhmäpäivät, teemaryhmien ja Globalistin kokoontumiset sekä kesäkiertueen päätapahtumat. Paikallisryhmien toimintaan ja paikallisiin tapahtumiin liittyvistä matkakuluista on sovittava aina erikseen Changemakerin työntekijöiden kanssa.
 • Kulujen korvaaminen eri liikennevälineillä:
  • Kuluja korvataan vain junalla tai bussilla tehdyistä matkoista matkalippuja vastaan.
  • Lentomatkoja Changemaker ei korvaa.
  • Oman auton käyttö on mahdollista tapauksissa, joissa juna- tai bussiyhteyksiä ei ole tai auton käyttö on muusta syystä perusteltua. Auton käytöstä on kuitenkin aina sovittava erikseen Changemakerin työntekijöiden kanssa ennen matkaa. Auton käyttöön liittyviä kuluja korvataan kilometrikorvauksen mukaan, joka on 0,20 €/km.
 • Matkat, joista aiotaan hakea korvausta Changemaker-verkostolta, tulee varata hyvissä ajoin ja edullisimpaan julkiseen kulkuneuvoon.
  • Changemaker kannustaa hyödyntämään erilaiset opiskelijaedut ja matkatarjoukset, joita VR, OnniBus ja muut yhtiöt tarjoavat.
  • Yöjunan makuuvaunun tai muiden peruslippua kalliimpien palveluiden käytöstä on sovittava erikseen. Makuuvaunua voi käyttää perustellusta syystä esimerkiksi, jos se on tapahtuman aikataulujen kannalta välttämätöntä tai säästää majoituskuluissa, joita Changemaker muuten joutuisi korvaamaan.
 • Matkustamisen tulee tapahtua pääsääntöisesti tapahtumapäivinä. Mikäli osallistuakseen koko tapahtumaan jäsenen on välttämätöntä matkustaa muuna päivänä tai matkustaminen tulee siten edullisemmaksi, Changemaker korvaa matkoja myös tapahtuman välittömässä läheisyydessä – siis joko edellisenä tai seuraavana päivänä – tapahtuvista matkoista.
 • Matkakulut korvataan tapahtumaan ja sieltä pois. Matkan voi tehdä joko jäsenen omalta kotipaikkakunnalta tai muulta paikkakunnalta, kunhan muulta paikkakunnalta alkava tai sinne päättyvä matka ei aiheuta Changemakerille kohtuuttomasti lisäkulua.
 • Changemaker voi korvata joissakin tilanteissa myös majoituskuluja. Näistä käytännöistä ilmoitetaan erikseen tapahtumailmoitusten yhteydessä, mikäli tapahtumaosallistuminen vaatii yöpymistä.
 • Tapahtumiin, joihin on järjestetty yhteiskuljetus, on matkustettava ensisijaisesti yhteiskuljetuksella. Jos haluaa saapua tai lähteä muuhun aikaan siten, että se vaatii erillisen kuljetuksen, vähennetään jäsenen matkakorvauksesta omavastuuosuus, joka on 10 €/matka.
 • Matkalaskun täyttäminen:
  • Matkalaskulomakkeita saa Changemakerin työntekijöiltä tai tapahtumasta vastaavalta tiimiläiseltä. Lomakkeet jaetaan yleensä paikanpäällä tapahtumassa.
  • Matkalaskut tulee täyttää huolella. Laskusta tulee ilmetä selkeästi matkan tarkoitus ja ajankohta sekä matkan vaiheet kuluineen.
  • Liitteeksi tarvitaan juna- tai bussiliput, joista näkyy tehty matka ja sen hinta.
  • Matkalaskussa on oltava laskuttajan IBAN-tilitiedot, henkilötunnus, kotiosoitetiedot sekä allekirjoitus.
  • Matkalaskut liitteineen on toimitettava Changemakerin toimistolle kuukauden (1 kk) kuluessa matkasta. Myöhässä tulleita matkalaskuja ei korvata.