Viktigt! Uppdatering av medlemsregister

megafoni

Changemakers medlemsmöte beslöt 7.10.2017 om en stadgeändring, på basen av denna ändring uppdaterar vi nu vårt medlemsregister. Därmed ber vi nu alla som fortsättningsvis vill vara medlemmar i nätverket att uppdatera sina kontaktuppgifter.

Om du är osäker om du är medlem, men vill vara det i fortsättningen, kan du ansluta dig genom att fylla den här enkäten.

Medlemskap i Changemaker är gratis och erbjuder dig många möjligheter till att påverka och delta. Du kan bli medlem om du är 13-35 är gammal finsk medborgare eller har hemort i Finland.

Med hjälp av det förnyade medlemsregistret kommer vi att kunna erbjuda möjligheten att få Globalisti-tidningen hem med posten.

Fyll formen här!