Uusi, uljas turvapaikkapolitiikka

Tuulisella Kolmen Sepän – aukiolla tapahtui 1.12.2007, kun Helsingin Changemaker kampanjoi EU:n turvapaikkapolitiikkaan liittyen. Vaikuttamiskeinoinamme olivat yleisötempaus ja EU:n jäsenmaita koskevaan Dublinin sopimuksen epäkohtiin pureutuva vetoomus.

Mistä sitten kampanjoimmekaan?

Changemaker on huolissaan Euroopan Unionin Dublin-järjestelmän vaikutuksista turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumiseen. Yksi keskeisistä järjestelmän periaatteista on, että vastuun turvapaikanhakijan hakemuksesta kantaa se sopimusvaltio, jonka alueelle turvapaikanhakija ensimmäisenä saapuu. Tämä on ongelmallista monella tapaa. Mahdollisuus saada turvapaikka vaihtelee suuresti eri jäsenmaiden kesken riippuen muun muassa siitä, onko hakijan etninen ryhmä kyseisessä jäsenmaassa luokiteltu vainotuksi vai ei. Jos yksi jäsenmaa on jo hakemuksen hylännyt, voi toinen jäsenmaa Dublin-järjestelmän nojalla olla käsittelemättä hakemusta.

Dublinin sopimuksen suvereenisuus- ja humanitäärinen lauseke mahdollistavat poikkeuksen ensisijaisesti vastuussa olevan valtion periaatteesta humanitaarisin perustein. Lausekkeita on mahdollista käyttää perheiden yhdistämiseksi ja erityisen suojelun tarpeessa olevien ryhmien ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Valitettavasti näitä lausekkeita sovelletaan epäjohdonmukaisesti Suomessa samoin kuin muualla Euroopassa. Esimerkiksi Suomesta toisena EU-maana turvapaikkaa hakenut tshetsheeniperhe käännytettiin takaisin Puolaan, vaikka heille olisi suvereenisuuslausekkeen perusteella ollut mahdollista myöntää turvapaikka. Perheellä oli vaikeasti vammainen lapsi ja sylivauva.

Helsingin Changemaker suuntasi vetoomuksensa sisäministeriöön Eurooppa- ja pakolaisministeri Astrid Thorsille. Thorsin puolesta vetoomuksen Kolmen Sepän aukiolla vastaanotti hänen avustajansa. Tempauksessa aukiolle pystytettiin kolme postipakettia muistuttavaa turvapaikkasäilöä, jotka symboloivat turvapaikanhakijoiden pompottelua ympäriinsä. Lisäksi paikalla oli lakana, johon ihmiset saivat kokeilla painaa sormenjälkensä, kuten turvapaikanhakijatkin joutuvat tekemään. Ohikulkijoille jaettiin myös kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joiden kääntöpuolelta he saivat tietoa Dublinin sopimukseen liittyvistä ongelmista.

Lue kampanjan lehdistötiedote sekä vetoomus Astrid Thorsille.
Tutustu teemaan tarkemmin.