Oikeutta turvapaikan hakijoille!

Changemakerin Uusi, uljas turvapaikkapolitiikka -kampanja pysäytti Helsingissä

Changemaker kampanjoi lauantaina Kolmen Sepän aukiolla Helsingissä turvapaikanhakijoiden inhimillisemmän kohtelun puolesta. Nykyistä tilannetta demonstroitiin postipaketeilla, joissa fiktiiviset turvapaikanhakijat odottivat lähettämistään takaisin Dublin-sopimuksen nojalla heistä vastuussa olevaan maahan.

Dublin-sopimus määrittää millä maalla on vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Jos hakija kuitenkin hakee turvapaikkaa toisestakin jäsenmaasta, on maalla oikeus palauttaa turvapaikanhakija siihen maahan, joka Dublin-sopimuksen perusteella hakemuksesta vastaa. Koska eri jäsenmailla on erilaiset kriteerit, joilla turvapaikka myönnetään, ei sopimus takaa kaikille turvapaikanhakijoille yhtäläisiä mahdollisuuksia saada turvapaikka EU:n alueelta. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus (ns. suvereenisuus- ja humanitaarinen lauseke) käsitellä hakemus myös muussa kuin ensimmäisessä maassa erityisten syiden perusteella, mutta tätä mahdollisuutta ei juurikaan käytetä.

Kampanjan yhteydessä luovutettiin Eurooppa- ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsille vetoomus, jossa vedottiin siihen, että Suomi pitäisi EU:ssa esillä Dublin-sopimuksen epäkohtia ja toimisi oikeudenmukaisemman eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan puolesta.

Vetoomuksen vastaanotti Thorsin avustaja Thomas Bergman, joka piti kampanjan aihetta ajankohtaisena, onhan se nyt käsittelyssä Euroopan komissiossakin. Dublin-sopimuksen epäkohtana Bergman nosti esille Changemakerin päähuolenaiheinakin olleet suvereenisuus- ja humanitaarisen lausekkeen liian vähäisen käytön sekä turvapaikanhakijoiden erilaisen kohtelun eri Euroopan maissa. Esimerkkinä hän mainitsi tsetseeniturvapaikanhakijat; 90 prosenttia Itävaltaan saapuneista tsetseeneistä saa turvapaikan, kun naapurimaa Slovakiassa turvapaikkoja ei tsetseeneille myönnetä juuri lainkaan. Changemaker mukaan juuri tämä tekee Dublin-sopimuksesta epäoikeudenmukaisen, sillä sopimuksen nojalla Itävallan olisi palautettava Slovakiaan ne turvapaikanhakijat, jotka sattuvat saapumaan ensin Slovakiaan.

Postipaketeissa värjöitelleet changemakerit luonnehtivat kampaanjaa pysättäväksi, ja monet ohikulkijat näytivät jäävän ajattelemaan turvapaikanhakijoiden kohtelua. Tiina Keinänen, changemakerin jäsen ja yksi kampanjan pääjärjestäjistä, toivoi että kampanjan tavoite kiirisi päättäjien tietoon ja asioille saataisiin muutos. ’On käsittämätöntä, että turvapaikanhakijoiden yksilöllisiä tarpeita ei oteta käsittelyssä huomioon. Sopimuksen määrittämä perhekäsitys on erittäin suppea ja länsimainen, eikä avuntarvitsijoita muutenkaan kuunnella tarpeeksi. Humanitaarisista syistä voitaisiin monen hakemus käsitellä Suomessa, eikä palauttaa kovia kokeneita hakijoita takaisin maahan, jossa hänen asiaansa ei käsitellä kunnolla’, Keinänen huomauttaa.

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali oikeudenmukaisuus.

Helsingin Changemakerin lehdistötiedote 1.12.2007