Changemaker

Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Toiminnassamme puutumme epäoikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Tarjoamme vapaaehtoisille konkreettisia keinoja rauhan, ihmisoikeuksien ja luonnon hyvinvoinnin puolesta toimimiseen. Koska ongelmat ovat ihmisten aiheuttamia, uskomme, että ihmiset itse voivat muuttaa maailmaa omien toimintatapojensa muutoksella.

Changemakerin vaikuttamis- ja kampanjatyön kohteena ovat poliitikot, yksittäiset ihmiset, yritykset ja kirkko, joiden tekemät päätökset vaikuttavat yhteiseen maailmaamme.

Verkostomme toiminnan ytimenä ovat vapaaehtoisuus ja nuorten osallisuus. Toimintamme on nuorista lähtevää ja heidän omaehtoisesti toteuttamaa. Toimimme sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja lähimmäisenrakkaus. Verkostomme on elämänkatsomuksellisesti avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Verkostodemokratia ja päätöksenteon läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä. Avoimuuden lisäksi toimintaperiaatteitamme ovat ekologisuus, konkreettisuus ja lain kunnioitus.

Changemaker toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä. Suomen Changemaker on perustettu vuonna 2004 ja se on osa kansainvälistä Changemaker-verkostoa.

Toiminta on alun perin lähtöisin Norjasta, missä Changemaker on toiminut vuodesta 1992 lähtien. Nykyisin Changemaker-verkostoja toimii Norjan ja Suomen lisäksi Islannissa, Kambodzassa, Keniassa ja Tanskassa. Changemakereita yhdistää halu vaikuttaa maailman kehitysongelmiin ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta käytännöllisin ja luovin keinoin.

Tervetuloa mukaan Changemakeriin!

Liity jäseneksi

Lue lisää verkostostamme

Suomen Changemakerin säännöt (avautuu uuteen ikkunaan)
Changemakerin strategia 2020 (avautuu uuteen ikkunaan)

Verkoston rahoittajat

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanavun säätiötä. Verkoston toimintaa rahoittavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus sekä jotkin seurakunnat, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Suomen evlut. kirkon logoJenny ja Antti Wihurin rahaston logo

OKM:n logo