Changemaker

Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Changemakerissa nuoret oppivat, miten yhteiskunnallisiin ongelmiin ja epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin voi vaikuttaa Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

Verkoston toiminnan ytimenä ovat nuorten osallisuus ja vapaaehtoisuus. Nuoret ympäri Suomea ovat aktiivisesti mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa Changemakerin toimintaa.

Suomen Changemaker on osa kansainvälistä Changemaker-verkostoa, jonka toiminta alkoi Norjassa 1992. Suomen Changemaker on perustettu Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen 2004.

Changemaker-verkosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja elämänkatsomuksellisesti avoin. Changemakereita yhdistää vahva halu vaikuttaa maailman kehitysongelmiin ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta.

Verkoston rakenne

Toimintaa ohjaa vapaaehtoisista koostuva tiimi, joka valitaan vuosittain vaalilla. Ylin päättävä elin, jäsenkokous, kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja on avoin kaikille verkoston jäsenille. Lisäksi Changemakerissa toimii kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Globalisti-lehden toimitus sekä vaihtuvien projektien työryhmiä.

Changemakerin työntekijät mahdollistavat vapaaehtoisten vaikuttamistoimintaa hoitamalla verkoston hallinnollisia tehtäviä ja koordinoimalla valtakunnallista toimintaa.

Lue lisää säännöistämme sekä strategiastamme täältä.

Verkoston rahoittajat

Changemaker on taloudellisesti osa Kirkon Ulkomaanavun säätiötä. Verkoston toimintaa rahoittavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus sekä jotkin seurakunnat ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisäksi Globalisti-lehden ja Changemakerin kampanjoiden toteuttamiseen saadaan Kirkon Ulkomaanavun kautta Ulkoministeriön kehitysyhteistyön ohjelmatukea, jota voidaan käyttää myös kotimaassa tehtävään viestintään ja globaalikasvatukseen.

Suomen evlut. kirkon logo

 

OKM:n logo