Tietosuojaseloste

Changemaker on osa Kirkon Ulkomaanapua (KUA) ja verkosto noudattaa samoja tietosuojakäytytäntöjä kuin Kirkon Ulkomaanapu.

Tietosuoja KUA:n toiminnassa

Kirkon Ulkomaanapu kunnioittaa ja suojelee verkkosivuillaan vierailevien henkilöiden, asiakkaidensa sekä vapaaehtois- ja sidosryhmätyössä toimivien henkilöiden yksityisyyttä.

Tietosuojaperiaatteemme

  • Keräämme ja käsittelemme vain tarpeellista tietoa ja poistamme vanhentuneet tiedot
  • Käytämme henkilötietoja viestinnässä, asiakaspalvelussa ja palveluiden toimittamisessa
  • Henkilötietoja käsitellään keskitetysti KUA:n keskustoimistolla Helsingissä
  • Tietoja käsitellään sidosryhmissä ja vapaaehtoisverkostoissa aktiivisesti toimivien henkilöiden toimesta keskitetyn rekisterin ulkopuolella myös muilla paikkakunnilla ja tapahtumissa, joissa kyseistä toimintaa toteutetaan ja mahdollisesti kerätään henkilötietoja
  • Lahjoituksen tehneiden henkilöiden tiedot kootaan lahjoittajarekisteriin
  • Henkilötietoja käytetään myös luvallisen markkinoinnin sekä mainonnan kohdentamiseen
  • Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja järjestön ulkopuolelle

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja käyttämisestä sekä omista oikeuksistasi löydät  henkilötietorekisteriselosteista täältä.