Kokousmuistio 14.9.2014 Sipoossa

Lataa muistio Kokousmuistio 14.9.2014 Sipoossa (pdf)

Tiimin kokous 14.9.2014 klo 9:00 Sipoo

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaaminen
Avattiin kokous klo 9:13.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä, sihteerinä toimii Anu Härmä, paikalla lisäksi Anne Heikkinen ja Laura Tiitu, skypellä mukana Reetta Piri ja Riikka Piri.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Veroparatiisimatkat-kampanja
Velkaryhmä kokoontui 9.9. Kokouksessa käsiteltiin kampanjaviikkoa, joka järjestetään viikolla 44. Ensi viikolla Elina, Riikka ja Sini tapaavat Stora Ensoa.

5. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset
Changemakerissa on aloittanut syntymäpäivää koordinoiva harjoittelija Virva Luoto. Olemme saaneet Helsingin seurakunnilta 5000 euroa kiitosjuhlan järjestämiseen. Käytiin keskustelua budjetin käytöstä.

6. Changemaker-viikonlopun kuulumiset
Ohjelmarunko alkaa olla kasassa ja ilmoittautuminen on alkanut.

7. Toimintasuunnitelma 2015
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta 2015 ja jäsenkokouksessa ehdotettavista painopisteistä.

8. Changemakerin rasti Vastuuviikon opiskelijasuunnistukseen
Keskusteltiin rastin sisällöstä, päätettiin jatkaa keskustelua tiimin sähköpostilistalla.

9. Changemaker Kirkon kasvatuksen päivillä tammikuussa 2015
Päätettiin, että Changemaker osallistuu Kirkon kasvatuksen päiviin myös näyttelytilassa 6 neliömetrin näyttelyalalla.

10. Osallistuminen Oulu Gospeliin
Päätettin, että osallistumme tapahtumaan verkostona, ei vain Oulun paikallisryhmänä.

11. Tiimiläisten kuulumiset

12. Työntekijöiden kuulumiset

13. Ilmoitusasiat

14. Muut esille tulevat asiat
Elina muistutti tiimihausta.

15. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 11.05.