Tiimin kokouksen muistio 4.11.2016

Tiimin kokous 4.11.2016 klo 14.00. Kirkon Ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

Kokousmuistio: PDF-versio avautuu uuteen ikkunaan
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 14.13

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Ronja Karkinen, sihteerinä toimii Jaro Karkinen.

Paikalla Jaro, Jaana ja Sini Tyvi. Skypessä Ronja, Aino, Sini Savolainen ja Aino. Jonas liittyi kokoukseen ajassa 14.23 ja poistui 15.14.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Jäsenkokouksen kuulumiset
Kuultiin jäsenkokouksen kuulumiset. Jäsenkokous ja kampanjatempaus onnistuivat hyvin. Sekä tiimin että Globalistin hakupaikat täytettiin. Ensi vuonna voi olla luontevaa järjestää jäsenkokous jälleen CM-viikonlopun yhteydessä.

5. Kansainvälisyys
Kansainvälisten asioiden edustajat ovat Sini Tyvi ja tulevassa tiimissä varapuheenjohtaja Anni Valden.

6. Ympäristö
Kimmo Tiilikaiseen on oltu yhteydessä kampanjan päätöksen tiimoilta. Alustavaa vihreää valoa on saatu, mutta päivämäärää ei ole lyöty vielä lukkoon. Päätöstilaisuuden suunnitteleminen etenee.

Päätettiin seurata Marrakeshin ilmastoneuvotteluja 7.-8.11. kirjoittamalla aiheesta blogi Ilmasto.orgille, twiittaamalla ja mahdollisesti kirjoittamalla uutinen tapahtuman jälkeen.

Päätettiin, että Changemakerin kanta Ilmasto.orgin tulevaisuuteen on sivuston lakkauttaminen (vaihtoehto 1).

7. Rauha
Kampanjasuunnittelu etenee. Suunnittelukokouksessa keskiviikkona 2.11. ideoitiin kampanjan toimintamuotoja. Suunniteltiin sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kampanjointia että fyysistä paikallaoloa vaalitoreilla ja niiden läheisyydessä. Seuraava tapaaminen pidetään keskiviikkona 16.11. Kampanja kaipaa innokkaita tekijöitä ja mainostamista, joten tiimiläisten toivotaan levittävän sanaa.

Olemme yhteistyökumppanina Sadankomitean Pax-klubin kanssa. Osallistumme yhteiseen suunnittelutilaisuuteen. Rauharyhmä selvittää, millä tavalla Changemaker tulee parhaiten esille tätä kautta.

8. Talous
Veroilta onnistui hyvin ja talousryhmän toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin Johanna Kestin johdolla. Talousryhmässä on suunniteltu veroasioissa vastuullisesti toimivien yritysten listaamista Changemakerin nettisivuille jollakin tavalla.

9. Jäsenet
Pohdittiin käytännön keinoja jäsenhankinnan ja erityisesti uusien jäsenten sitouttamisen tehostamiseksi. Kaikkia tiimiläisiä kehotetaan aktiivisuuteen ja ihmisten kutsumiseen mukaan toimintaan. Marraskuun tapahtumissa panostetaan jäsenhankintaan.

10. Paikallisryhmät
Sipoossa on ollut kiinnostusta Changemakerin toimintaan. Mahdollisuutta Helsingin toiminnan kehittämiseen selvitetään myös. Haapaveden ryhmän toiminta on lähtenyt onnistuneesta käyntiin. Myös Joensuussa pidettiin Changemaker-ilta.

11. Tapahtumat
Oulugospel-työryhmä toimi hyvin ja osanottoa oli. Maata näkyvissä -festivaalit ovat tulossa ja kaikkia kehotetaan tulemaan sinne mukaan, aiheesta lähetetään pian viestiä. Changemakerin näkymistä Yhden hinnalla -tapahtumassa selvitetään ja punnitaan parasta mahdollista toteutusta. Annettiin Jaanalle valtuudet tehdä päätöksiä Changemakerin pajaan liittyen.

Mietitään, millä tavalla reformaation juhlavuoden armoteeman voisi kytkeä Changemaker-näkökulmiin ja ensi vuoden kampanjaan. Samoin pidetään pohdinnassa, miten ensi vuoden kampanja näkyy kuntavaalien jälkeen.

12. Tiedotus
Blogien kirjoittajat ovat tervetulleita. Ahkeria päivittäjiä kalastellaan myös kohdennetuilla täsmäpyynnöillä.

Twitterissä ylitämme kuudensadan seuraajan rajan lähipäivinä.

Sini Tyvi ja Jonas ovat suunnitelleet uudistusta nettisivuille. Etusivulle nostetaan Syrjinnästä vapaa alue -logo. Jonas uudistaa ruotsinkielistä etusivua, jotta myös ruotsinkielisellä puolella olisi kiinnostavaa ja päivittyvää sisältöä.

13. Koulutus
Vaikuttamistyön verkkokoulutus on työn alla.

14. Globalisti
Koulutukseen osallistujat olivat innokkaita. Seuraavan Globalistin teemana on pakolaisuus. Suunnittelu on pitkällä ja lehti toteutuksen alla. Uudet tekijät ovat yhä tervetulleita.

15. Toimiston kuulumiset
Kuultiin toimiston kuulumiset.

16. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

17. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 15.51