Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Changemaker-verkoston ja  Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet

Hyväksytty Changemakerin jäsenkokouksessa 14.4.2018

Tämän asiakirjan tarkoituksena on määritellä Kirkon Ulkomaanapu sr:n ja Changemaker-verkoston toimijoiden oikeudet, vastuut ja päätösvaltuudet toisiinsa nähden.

1. CHANGEMAKER-VERKOSTON VELVOLLISUUDET KIRKON ULKOMAANAPUA KOHTAAN

A) Changemaker sitoutuu Kirkon Ulkomaanavun tavoin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kansainvälisiin periaatteisiin sekä vastuullisen varainharkinnan periaatteisiin. Changemakerin sääntöjen tulee olla linjassa Kirkon Ulkomaanavun säätiön sääntöjen kanssa.

B) Changemaker ilmoittaa sääntömuutoksistaan viipymättä Kirkon Ulkomaanavulle.

C) Changemaker-verkoston vuosisuunnittelu ja budjetointi tapahtuvat samassa aikataulussa Kirkon Ulkomaanavun kotimaan toimiston kanssa.

D) Changemaker tarjoaa Kirkon Ulkomaanavun käyttöön asiantuntemuksensa nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä asioissa.

E) Changemaker ei tee kannanottoja Kirkon Ulkomaanavun nimissä. Verkosto toimittaa tiedot kampanjoistaan ja tiedotteensa Kirkon Ulkomaanavun viestintäyksikölle.

2. KIRKON ULKOMAANAVUN VELVOLLISUUDET CHANGEMAKERIA KOHTAAN

A) Kirkon Ulkomaanapu kunnioittaa Changemakerin jäsenkokouksessa hyväksyttyjä sääntöjä.

B) Kirkon Ulkomaanapu palkkaa Changemakerin työntekijät yhteistyössä verkoston kanssa. Työntekijöitä rekrytoitaessa tiimi valtuuttaa 1-2 verkoston edustajaa osallistumaan rekrytointiprosessiin sen alusta alkaen.

C) Verkoston työntekijöiden työtilat ja institutionaalinen tuki sijaitsevat Kirkon Ulko-maanavun toimiston yhteydessä. Tiloista ei makseta sisäistä vuokraa. Lisäksi Changemaker voi käyttää Kirkon Ulkomaanavun kokoustiloja omaan kokoustoimintaansa.

D) Kirkon Ulkomaanavun viestintäyksikkö on käytettävissä kampanjatyön tukena mahdollisuuksiensa mukaan.

E) Kirkon Ulkomaanavun kouluttajat ja vaikuttamistiimin työntekijät tarjoutuvat mahdollisuuksiensa mukaan kouluttamaan verkostoa ja tukemaan kampanjoiden suunnittelua sekä tiedottavat omista koulutuksistaan verkostolle.

F) Kirkon Ulkomaanavun edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tiimin kokouksissa, kun osallistumisesta ilmoitetaan etukäteen.

G) Kirkon Ulkomaanavun johtoryhmän edustaja tapaa tiimin vähintään kerran vuodessa.

H) Mikäli Kirkon Ulkomaanavun johdolla on huomautettavaa Changemakerin toimintaan liittyen, tuo se huolensa tiimin ja verkoston työntekijöiden tietoon. Asiasta keskustellaan tiimin kokouksessa ja tarvittaessa jäsenkokouksessa.

I) Kirkon Ulkomaanapu kuulee verkostoa nuoriin ja nuoriin aikuisiin liittyvissä asioissa. Kannanotot ja yhteistyöaloitteet Changemakerin nimissä tekee verkosto itse.