Changemakerin jäsenkokous 10.10.2014 Seinäjoella

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 10.10.2014 Seinäjoella (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

CHANGEMAKERIN JÄSENKOKOUS 10.10.2014 KLO 14.00

Paikka: Kirkonkrannin auditorio (Ala-Kuljunkatu 1 A), Seinäjoki

Paikalla: Patrick Ahlstrand, Janne Eronen, Anni Ihalainen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Jaro Karkinen, Rebekka Katko, Johanna Kesti, Ruut Luukkonen, Soile Lämsä, Laura Pulkka, Jahkob Tjäder, Elina Tyynelä sekä verkoston työntekijät Pertti Keinänen ja Sini Tyvi

JÄSENKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA:

1. KOKOUKSEN AVAUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä avasi kokouksen klo 14.12. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä se oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Sovittiin kokouskäytännöistä: päätöksenteossa pyritään keskustellen yhteisymmärrykseen, tarvittaessa äänestetään käsiäänestyksellä.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin verkoston puheenjohtaja Elina Tyynelä, sihteeriksi Changemaker- koordinaattori Sini Tyvi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rebekka Katko ja Jaro Karkinen.

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

4. VERKOSTON JA TIIMIN AJANKOHTAISET KUULUMISET

Puheenjohtaja esitteli tiimin kokoamat kuulumiset. Changemaker Akatemia käynnistyi keväällä, viides koulutusviikonloppu ja kenttämatka Keniaan vielä tulossa. Akatemia päättyy vuoden lopussa, jonka jälkeen hanketta arvioidaan ja sen mahdollisesta jatkosta keskustellaan. Kansainväliset kuulumiset: Tänä vuonna kokous pidettiin Islannissa. Siellä keskusteltiin muun muassa, miten uudet jäsenhakemukset voitaisiin käsitellä nopeammin. Ensi vuonna järjestetään puhelinkokous. Vuoden 2016 kansainvälinen Changemaker-kokous järjestetään Suomessa. Marraskuussa pidetään Changemakerin 10-vuotissynttärit. Lisäksi esiteltiin kunkin tiimiläisen vastuualueeseen liittyviä kuulumisia.

5. KAMPANJATEEMAN VALINTA VUODELLE 2015

Rauharyhmä oli ehdottanut kampanjateemaksi väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemistä. Ryhmän edustajat esittelivät ehdotuksen. Perusteluja tämän kampanjateeman valinnalle olivat muun muassa ajankohtaisuus, verkoston vaikuttamismahdollisuudet sekä mahdollisuus yhteistyöhön Kirkon Ulkomaanavun kampanjan ja Changemaker Akatemian kanssa. Velkaryhmä oli ehdottanut kampanjateemaksi yrityshaastetta veroparatiisiteemaan liittyen. Kampanja olisi jatkoa vuoden 2014 kampanjalle. Perusteluiksi esitettiin kampanjavaikuttamisen syventäminen ja ajankohtaisuus.

Puheenjohtaja kertoi, että jäsenistö voi esittää edelleen myös muita kampanjateemoja, mutta uusia ehdotuksia ei tullut. Puheenjohtaja avasi keskustelun kampanjateemasta.

Keskustelun jälkeen äänestettiin kampanjateemasta. Rauharyhmän ehdotus sai 12 ääntä, eli kaikkien salissa olleiden yksimielisen kannatuksen. Yksi henkilö oli äänestyksen aikana poissa kokouksesta. Valittiin kampanjateemaksi väkivaltaisen radikalisaation ehkäiseminen.

6. KESKUSTELU CHANGEMAKERIN PAIKALLISEN JA ALUEELLISEN TOIMINNAN VAHVISTAMISESTA

Puheenjohtaja alusti aihetta kertomalla tiimissä käydystä keskustelusta, miten paikallista toimintaa voisi tukea paremmin, kun työntekijäresurssit eivät yksin riitä. Avattiin keskustelu jäsenten ehdotuksille paikallisen toiminnan vahvistamisesta.

Kannatusta saivat erityisesti ehdotukset paikallisryhmien kanssa yhteisesti tehtävästä toiminnan suunnittelusta sekä paikallisryhmien keskinäisestä yhteistyöstä. Lukukauden alussa järjestettäviin paikallisryhmäpäiviin toivottiin lisättäväksi osiota, jossa paikallisryhmille kootaan kauden toimintasuunnitelma ja siihen valmiita, konkreettisia ja helposti toteuttavia toimintaideoita, joista ryhmät voisivat sitten valita haluamansa ja valita päivämäärät ja nimetä vastuuhenkilöt. Valtakunnallisesta toiminnasta sekä uusista ideoista, joita voisi toteuttaa paikallisesti, toivottiin tiedotettavan entistä aktiivisemmin paikallisryhmätoimijoille tarkoitetussa Facebook-ryhmässä. Paikallisryhmät voisivat myös järjestää yhteisiä iltoja ja vierailla useammin toistensa luona.

Idea alueellisista yhteyshenkilöistä, jotka toimisivat linkkinä ja tukena useammalle paikallisryhmälle, ei saanut kannatusta, sillä jäsenet kokivat, että jo paikallisesti vastuunkantajien löytäminen on välillä vaikeaa. Sen sijaan ryhmien tukemiseksi voisi selvittää changementorien mahdollisuutta vierailla ryhmissä. Paikallisryhmän mentorina ja jatkuvuuden edistäjänä voisi mahdollisesti toimia myös esimerkiksi opettaja tai nuorisotyöntekijä.

Selkeitä toimenpiteitä, joiden edistäminen annettiin tiimin ja työntekijöiden tehtäväksi ovat: paikallisryhmäpäivissä työskentely alustavien toimintasuunnitelmien tekemiseksi, paikallisryhmien keskinäisen yhteistyön ja vierailujen mahdollistaminen sekä kouluttajien tarjoaminen ryhmille.

7. TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Sini Tyvi esitteli toimintasuunnitelman. Täydennettiin suunnitelmaan kampanjateema. Keskusteltiin kansainvälisestä yhteistyöstä ja siitä, miten Suomen Changemakerin edustajat valitaan. Toimintasuunnitelmaan ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi tehdä aiheeseen liittyen muutoksia. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esityksen mukaisesti.

8. UUDEN TIIMIN JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kerrottiin tiimin roolista ja tehtävistä kokouksessa mukana olleille. Tämän jälkeen annettiin vielä mahdollista ilmaista halukkuutensa tiimiin. Jaro Karkinen ilmoittautui hakijaksi. Vaalitoimikunnan edustaja Janne Eronen kertoi, että hakemuksia oli tullut ennen kokousta 8. Kokouksessa läsnä olleet hakijat esittelivät itsensä. Janne Eronen esitteli poissaolevat hakijat.

Puheejohtajaksi oli hakenut yksi henkilö: Elina Tyynelä. Varapuheenjohtajaksi oli ensisijaisesti hakenut Riikka Piri. Käytettävyytensä tehtävään oli ilmaissut myös Elina Tyynelä. Tiimiin hakeneet olivat: Patrick Ahlstrand, Anne Heikkinen, Jaro Karkinen, Johanna Kesti, Sini Suominen, Aino Tiitta ja Laura Tiitu, sekä Riikka Piri ja Elina Tyynelä, mikäli eivät tule valituiksi muihin tehtäviin.

Esittelyjen jälkeen kokoukselle annettiin mahdollisuus esittää ehdokkaille vielä kysymyksiä ennen kuin he poistuivat salista, ja jäljelle jääneet keskustelivat valinnasta.

Yksimielisellä päätöksellä puheenjohtajaksi valittiin Elina Tyynelä, varapuheenjohtajaksi Riikka Piri ja tiimiin kaikki loput hakijat: Patrick Ahlstrand, Anne Heikkinen, Jaro Karkinen, Johanna Kesti, Sini Suominen, Aino Tiitta ja Laura Tiitu.

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

10. ILMOITUSASIAT

  • Changemakerin 10-vuotisjuhlat 29.11.2014 Helsingissä
  • Paikallisryhmäpäivä 31.1.2015 Jyväskylässä
  • Seuraava jäsenkokous ja Changemaker-viikonloppu 10.-12.4.2015 Sukevalla.

11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:28.