Changemakerin jäsenkokous 13.4.2014 Oulussa

Lataa pöytäkirja Changemakerin jäsenkokous 13.4.2014 Oulussa  (pdf)

 

Changemakerin jäsenkokous 13.4. klo 9.00

Paikka: Hietasaaren leirikeskus, Hietasaarentie 19, 90500 Oulu.

Osallistujat: Laura Tiitu, Ronja Kemppainen, Jaro Karkinen, Janne Eronen, Johanna Heinonen, Rebekka Katko, Anna Mäkituomas, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Aino Tiitta, Anne Heikkinen, Hanna Asikainen, Johanna Rissanen, Iida-Liisa Repo, Helmi Borén, Elina Tyynelä, Juha Valkama, Keith Eggleton, Sheriff Jawo, Barun Khanal ja työntekijät Eva Hämäläinen ja Pertti Keinänen.

Jäsenkokouksen pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Avattiin kokous 9:04. Kokous on päätösvaltainen, sillä kutsu on lähetetty vähintään neljä viikkoa ennen kokousta ja esityslista liitteineen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Päätettiin käyttää Globalistin päätoimittajan valinnassa suljettua lippuäänestystä. Päätettiin, että kannatusta voi osoittaa nostamalla peukalon pystyyn.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Elina Tyynelä, sihteeriksi Pertti Keinänen ja ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Rissanen ja Marika Latva-Kyyny.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumiset

Kuultiin tiimiläisten ja työntekijöiden kuulumiset.

5. Tiimin täydennys:

– varapuheenjohtajan valinta
Valittiin Riikka Piri verkoston varapuheenjohtajaksi.
– tiimin täydentäminen tiimiläisillä ja varatiimiläisillä
Valittiin Anne Heikkinen ja Reetta Piri varsinaisiksi jäseniksi ja Hanna Asikainen varajäseneksi.

6. Globalistin päätoimittajan valinta

Tarkistettiin äänestykseen osallistuvien jäsenyys. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Kello 9:36–9:43 pidettiin kokoustauko, jonka aikana äänet laskettiin. Lippuäänestyksen tuloksena Hanna Asikainen sai 9 ääntä ja Tytti Matsinen 10 ääntä, yksi ääni hylättiin. Valittiin Globalistin päätoimittajaksi Tytti Matsinen.

7. Rauhateeman periaateohjelman hyväksyminen

Hyväksyttiin rauhateeman periaateohjelma esityksen mukaisesti.

8. Velkaryhmän periaateohjelman hyväksyminen

Hyväksyttiin velkateeman periaateohjelma esityksen mukaisesti.

9. Ympäristöryhmän periaateohjelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ympäristöteeman periaateohjelma muuten esityksen mukaisesti, mutta alaviite päätettiin korjata oikeaan muotoon.

10. Vahvistetaan yhteistyösopimus Kirkon Ulkomaanavun kanssa

Vahvistettiin yhteistyösopimus. Samalla tuotiin esiin pyyntö siitä, että Changemaker Akatemiaa, jota koskeva muutos yhteistyömuutos sopimukseen tehtiin, toteutettaisiin Changemaker-verkoston näkemysten mukaisesti.

11. Toimintakertomus 2013

Hyväksyttiin toimintakertomus 2013 esityksen mukaisesti.

12. Sääntömuutos: kirjataan Changemakerin jäsenyyden yläikäraja sääntöihin

Hyväksyttiin sääntömuutos esityksen mukaisesti.

13. Muutosesitys asiakirjaan Toimintaohjeet paikallisryhmille

Hyväksyttiin muutokset asiakirjaan toimintaohjeet paikallisryhmille esityksen mukaisesti.

14. Vaalitoimikunnan valinta vuoden 2015 tiimin valintaa varten

Pidettiin kokoustauko 10:27–10:31.

Valittiin vaalitoimikunnan jäseniksi Janne Eronen, Keith Eggleton ja Marika Latva-Kyyny.

15. Muut esille tulevat asiat

Globalistin toimituskunta kokoontuu pian pääsiäisen jälkeen ja toisen kerran vapun jälkeisellä viikolla. Päivämäärät ja paikat päätetään myöhemmin. Seuraavan lehden teemana tulee olemaan velka ja veroparatiisit.

16. Ilmoitusasiat

a) Changemakerin seuraavan jäsenkokouksen ajankohta ja paikka: Seinäjoki 10.10.2014
b) Syksyn Changemaker-viikonlopun ajankohta ja paikka: Kauhajoki 10.–12.10.2014
c) Changemakerin 10-vuotissyntymäpäivien ajankohta ja paikka: Helsinki 29.11.2014

17. Kokouksen päätös

Päätettiin kokous 10:43.