Changemakerin jäsenkokous 14.11.2020

Jäsenkokous 14.11.2020 klo 12

Koronavirustilanteen vuoksi jäsenkokous järjestettiin etänä Microsoft Teams:in kautta.

Paikalla: Petteri Näreikkö, Anne Heikkinen, Terhi Raikas, Emil Kusnetsoff, Camilla Ojala, Kaisa Pikkupeura, Oona Erkka, Iida Silfverhuth, Otto Karasvirta, Joanna Slama, Linnea Parkatti, Sinituuli Suominen, Essi Kurki (klo 12.18 kohdasta 4 eteenpäin) sekä verkoston koordinaattorit Helmi Saksholm ja Matias Uusisilta.

 

  1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Puheenjohtaja Petteri Näreikkö avasi kokouksen klo 12:00.

Jäsenkokous siirrettiin koronavirustilanteen vuoksi toteutettavaksi etäyhteyksillä, jotta tasapuoliset osallistumismahdollisuudet ja verkoston demokraattinen päätöksenteko taattaisiin. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse sääntöjen mukaisesti kuukautta ennen kokousta ja esityslista julkaistu nettisivuilla liitteineen kaksi viikkoa ennen kokousta, joten kokous on päätösvaltainen.

Todettiin, että paikalla oli 12 Changemakerin jäsentä (13, kun Essi Kurki liittyi). Todettiin, että jäsenkokouksessa puhe- ja äänioikeutettuja ovat kaikki paikalla olevat jäsenet. Verkoston työntekijöillä on puhe- ja ehdotusoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jos paikalla on muita henkilöitä, heillä on läsnäolo-oikeus mutta ei puhe- ja äänioikeutta.

Kokouksessa pyritään löytämään yhteisymmärrys keskustellen. Puheenvuoroja pyydetään nostamalla kättä tai pyytämällä puheenvuoroa chatissa. Äänestys toteutetaan nostamalla kättä. Henkilövalinnoista järjestetään suljettu lippuäänestys erillisen lomakkeen avulla.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin verkoston puheenjohtaja Petteri Näreikkö ja sihteeriksi koordinaattori Helmi Saksholm.

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linnea Parkatti ja Camilla Ojala.

  1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.


  1. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Koordinaattori Matias Uusisilta esitteli verkoston ajankohtaiset kuulumiset paikallistoiminnan, vaikuttamistoiminnan, koulutus- ja tapahtumatoiminnan, ruotsinkielisen toiminnan sekä kansainvälisen toiminnan osalta.

 

Paikallisesta toiminnasta nostettiin esille paikalliskoordinaattoritoiminta, joka on alkanut syksyllä Turussa sekä Jyväskylässä. Paikalliskoordinaattoreita haetaan keväälle 2021 viidelle paikkakunnalle – Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään, Ouluun ja Joensuuhun.

 

Vaikuttamistoiminnasta todettiin, että suunniteltu vihapuhekampanja jäi toteutumatta ja 430-kampanja peruuntui julkisuusmyrskyn vuoksi. Kehyä, kiitos –kampanja saatiin lanseerattua nopeasti ja se on kerännyt kiitosta sekä huomiota. Kampanjan tiimoilta saatiin esimerkiksi puheenjohtajan mielipidekirjoitus Helsingin Sanomiin. Lisäksi Changemaker oli mukana luovuttamassa 430-kampanjan vetoomusta valtiovarainministeri Matti Vanhaselle. Vuoden 2021 Vapaa internet –teemainen kampanja edistyy hyvin.

 

Tapahtumista nostettiin esille vaikuttamistoiminnan ABC-koulutukset, Eetti ry:n kanssa toteutettu koulutus vaateteollisuuden vastuullisuudesta sekä Changemaker-illat ja rooliharjoitteen päivitys. Syksyn Changemaker-viikonloppu saatiin järjestettyä pienellä porukalla ja turvallisuusjärjestelyjä noudattaen.

 

Ruotsinkielistä toimintaa on aktivoitu syksyllä 2020 järjestämällä ruotsinkielinen A-koulutus sekä kaksikielinen Changemaker-ilta. Lisäksi syksyllä on lähetetty ruotsinkielinen uutiskirje.

 

Kansainvälinen toiminta on koronavirustilanteen vuoksi ollut melko hiljaista. Verkoston koordinaattorit tapasivat syksyllä Kambodzhan nuorisotoiminnan koordinaattorin etäyhteyksillä. Lisäksi Changemaker lähti mukaan Act Allianssin ilmastokampanjaan.

 

Vuoden aikana on tähän mennessä järjestetty lähes 120 tapahtumaa ja kokousta. Uusia jäseniä on saatu 121 tähän mennessä. Viime jäsenkokouksen jälkeen koordinaattoreina aloittaneet Matias Uusisilta ja Helmi Saksholm.

 

  1. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden tiimiläisten valinta vuodelle 2021

Todettiin, että puheenjohtaja on jäävi vetämään tiimin valintaa, koska on itse hakenut tiimiin. Kohdan 5 ajaksi valittiin puheenjohtajaksi verkoston varapuheenjohtaja Anne Heikkinen.

 

Oona Erkka esitteli, miten vaalitoimikunta toiminut tiimin haussa. Vaalitoimikunta on mainostanut hakua sosiaalisessa mediassa, Hyvinkäällä nuorten illassa ja verkoston paikallisryhmille. Hakemuksia on saatu yhteensä 7, joista kolmessa haetaan puheenjohtajaksi. Lisäksi verkoston koordinaattorit ovat mainostaneet hakua verkoston nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä sähköpostilistoilla.

 

Verkoston puheenjohtajaksi olivat hakeneet Petteri Näreikkö, Terhi Raikas sekä Iida Silfverhuth. Hakijat esittäytyivät jäsenkokoukselle, minkä jälkeen heitä pyydettiin poistumaan toiseen Teams-kokoukseen valinnan ajaksi. Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko. Hakijoiden hakemukset esiteltiin kokoukselle. Hakemusten esittelyn jälkeen avattiin keskustelu puheenjohtajasta ja äänestettiin Google forms –lomakkeella.

Ääniä annettiin 10 kappaletta, joista 8 sai Iida Silfverhuth ja 2 sai Petteri Näreikkö.

Puheenjohtajaksi valittiin Iida Silfverhuth.

 

Varapuheenjohtajaksi olivat etukäteen hakeneet Essi Kurki, Joanna Slama sekä Otto Karasvirta. Otto Karasvirta veti hakemuksensa pois varapuheenjohtajakisasta ja haki vain tiimiin. Puheenjohtajahakijat Terhi Raikas ja Petteri Näreikkö ilmoittivat hakevansa myös varapuheenjohtajan paikkaa. Hakijat esittäytyivät. ja poistuivat paikalta toiseen Teams-kokoukseen. Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko. Hakemukset käytiin läpi. Varapuheenjohtajan valinnasta avattiin keskustelu, jonka päätteeksi varapuheenjohtajasta äänestettiin Google forms –lomakkeella.

 

Vastavalittu puheenjohtaja Iida Silfverhuth ei äänestänyt varapuheenjohtajasta, joten ääniä annettiin 8kpl. Äänistä 4 sai Essi Kurki, 2 Petteri Näreikkö ja Terhi Raikas ja Joanna Slama saivat molemmat yhden äänen. Essi Kurki valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021.

 

Tiimin muut hakijat eli Emil Kusnetsoff, Otto Karasvirta, Terhi Raikas sekä Joanna Slama poistuivat. Hakijoiden hakemukset käytiin läpi. Pohjaehdotuksena ehdotettiin hakijoiden hyväksymistä tiimiin. Hakijat valittiin tiimiin vuodelle 2021.

 

Changemaker-verkoston vuoden 2021 tiimi koostuu siis seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Iida Silfverhuth, varapuheenjohtaja Essi Kurki, sekä tiimin jäsenet Emil Kusnetsoff, Otto Karasvirta, Terhi Raikas sekä Joanna Slama.

 

Anne Heikkinen pyysi Petteri Näreikön jatkamaan kokousta.

 

 

  1. Globalistin toimituskunnan valinta

Globalisti-lehden toimituskuntaan ei oltu saatu hakemuksia jäsenkokoukseen mennessä.

Jäsenkokous päätti, että hakuaikaa jatketaan kaksi viikkoa ja tiimi valtuutetaan tekemään päätös asiasta.

 

  1. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 (Liite 1)

Koordinaattori Helmi Saksholm esittely toimintasuunnitelman pääpiirteissään.

Vuonna 2021 toiminnan painopisteitä ovat innostava globaalikasvatus sekä ruohonjuuritason vaikuttaminen.

Tavoitteita pyritään toteuttamaan sitomalla paikallinen ja valtakunnallinen toiminta tiiviimmin yhteen, rekrytoimalla paikalliskoordinaattoreita, järjestämällä tempauksia, kokoamalla uusi globaalikasvatusmateriaali sekä pilotoimalla Globalisti-podcast.

Vaikuttamistoiminnan tavoite on muuttaa maailmaa innostavilla, konkreettisilla ja ajankohtaisilla nuorten suunnittelemilla, toteuttamilla ja arvioimilla kampanjoilla sekä suoralla vaikuttamistoiminnalla, kuten päättäjätapaamisilla. Toimintavuonna halutaan erityisesti luoda tilaa nuorten omille kiinnostuksenkohteille ja lyhyen aikavälin kampanjoille. Verkoston vapaaehtoisille halutaan luoda positiivisia kokemuksia vaikuttamisesta. Vuoden 2021 pääkampanjan aihe on vapaa internet.

Koulutustoiminnan puolella vaikuttamistoiminnan ABC-koulutukset jatkuvat myös ensi vuonna. Koulutuksissa panostetaan nuorilta nuorille –kouluttamiseen, eli koulutuksissa kouluttajina toimivat pääasiassa vapaaehtoiset. Vaikuttamiskoulutuksista suunnitellaan seurakuntien vaikuttajaryhmille oma koulutus. Koulutuksissa panostetaan saavutettavuuteen järjestämällä niitä eri paikkakunnilla, etänä sekä ruotsin kielellä. Kouluttajakoulutukset ja lehityökoulutukset valmistavat vapaaehtoisia kouluttamaan sekä toteuttamaan sisältöjä Globalisti-lehteen.

Changemaker-viikonloput järjestetään vuonna 2021 9.-11.4. Suvelan leirikeskuksessa Oulussa ja 8.-10.10. Anjalan leirikeskuksessa Kouvolassa. Changemaker-illoissa panostetaan siihen, että iltoja toteuttavat myös vapaaehtoiset ja paikalliskoordinaattorit.

Globalisti-lehdestä julkaistaan uusi numero kesällä 2021 sekä vuoden 2022 alussa. Lisäksi vuonna 2021 pilotoidaan Globalisti-podcastia neljän jakson verran. Podcastin tekemisestä järjestetään tammikuussa koulutus ja ensimmäinen jakso julkaistaan maaliskuussa.

Paikalliskoordinaattoreita haetaan vuonna 2021 keväällä ja syksyllä Jyväskylään, Joensuuhun, Turkuun, Ouluun ja Tampereelle. Paikalliskoordinaattorien tarkoitus on aktivoida toimintaa myös paikkakunnilla, joilla ei toimi aktiivista paikallisryhmää ja näin vahvistaa Changemaker-verkoston valtakunnallisuutta.

Koordinaattori Helmi Saksholm teki toimintasuunnitelmaan muutosehdotuksen ja ehdotti, että Globalisti-podcastia käsittelevä kohta muokattaisiin niin, että kerrottaisiin podcastia pilotoitavan neljän jakson verran vuoden 2021 aikana. Muutoehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi jäsenkokoukselle tiedotettiin, että Globalistin koulutusten kohdalla puuttuva lause on täydennetty.

Jäsenkokous hyväksyi toimintasuunnitelman.


  1. Muut esille tulevat asiat

Esille ei noussut muita käsiteltäviä asioita.

  1. Ilmoitusasiat

Jäsenkokoukselle ilmoitettiin, että Matias Uusisilta aloittanut Changemaker-koordinaattorina kesäkuussa 2020 ja Helmi Saksholm sijaistaa Sini Tyviä Changemaker-koordinaattorina elokuuhun 2021.

  1. 10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 14.31.