Changemakerin sähköpostilistan tilaajat -rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kirkon Ulkomaanapu sr/ Changemaker
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 050 441 8820,
sini.tyvi(a)kirkonulkomaanapu.fi

3. Rekisterin nimi

Changemakerin sähköpostilistan tilaajat

Uutiskirje
Rauha
Velka
Ympäristö
Globalisti
Kv-asiat
Borgå
Espoo
Helsinki
Haapajärvi
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Kajaani
Kiuruvesi
Kotka
Kuopio
Kuusamo
Laihia
Mikkeli
Oulu
Tampere
Turku
Vaasa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedonvaihto listojen tilaajien kesken sekä Changemakerin viestintä listojen tilaajille ao. teemoista ja maista.

5. Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröityneet liittyvät listoille joko verkkosivujen kautta itse tai täyttävät liittymislomakkeen tapahtumassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Changemakerin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Jokaisella listan jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheelliren tiedon korjaamista tai poistamista.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet