Changemakerin strategia 2020

Changemakerin strategia 2020

Hyväksytty jäsenkokouksessa 10.4.2016

Tehtävä:

Tehtävänämme on poistaa maailmanlaajuista epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia yhteiskunnallisia rakenteita.

Keitä olemme ja mitä teemme?

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto. Olemme myös osa kansainvälistä Changemaker-yhteisöä. Muutamme maailmaa innostavilla, konkreettisilla ja ajankohtaisilla nuorten toteuttamilla kampanjoilla. Kampanjoissamme pureudumme epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin rakenteisiin. Kampanjoimme rauhaan, talouteen ja ympäristöön liittyvistä teemoista, joihin lähdemme aina liikkeelle kehitysmaiden ihmisten näkökulmasta.

Päämäärä 2020:

Olemme näkyvä ja vaikuttava yhteiskunnallinen toimija. Kampanjoidemme tavoitteet toteutuvat.

Arvot:

Toimintamme perustuu lähimmäisenrakkauteen, joka kannustaa meitä tavoittelemaan oikeudenmukaista maailmaa. Vastuullisuus ajaa meitä toimimaan aktiivisesti ja konkreettisesti paremman maailman puolesta, sillä uskomme, että vastuu on jokaisella, joka voi vaikuttaa asioihin. Meitä ohjaa myös kohtuullisuuden periaate: emme hyväksy sitä, että toiset koettelevat maailman kantokyvyn rajoja samalla kun toiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Ihmisen ei tule ottaa osaansa enempää.

Toimintaperiaatteet:

Changemakerin työtä ohjaa elämänkatsomuksellinen avoimuus ja puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Vaikka Changemaker toimii yhteydessä kirkkoon, toimintaamme saa tulla mukaan kuka tahansa oikeudenmukaisuuden edistämisestä kiinnostunut nuori.

Verkostossamme keskeistä on nuorten osallisuus. Toiminta on jäsenten ideoimaa ja yhdessä toteuttamaa. Huomioimme toisemme niin, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan.

Toiminnassamme pyrimme ekologisuuteen: suosimme julkista liikennettä, tapahtumissamme tarjotaan vegaanista kasvisruokaa ja toimistomme toimii Green Office-periaatteiden mukaisesti.

Kunnioitamme Suomen lakia ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Toimintatapamme ovat väkivallattomia.

Strategiset tavoitteet:

1. Pitkäjänteinen kampanjatoiminta

Kampanjamme keskittyvät usein monimutkaisiin maailmanlaajuisiin kysymyksiin, joiden muuttaminen vaatii aikaa. Vaikuttamistyö ei lopu kampanjan päättymiseen, vaan jatkuu tämän jälkeenkin teemaryhmien aktiivisen toiminnan ja kannanottojen ansiosta.

2. Laaja näkyvyys

Kampanjatapahtumamme ja kannanottomme tuovat näkyvyyttä. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hyödynnämme tehokkaasti sosiaalista mediaa. Changemaker tunnetaan laadukkaasta Globalisti-lehdestään. Teemme toimintaamme tunnetuksi myös osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

3. Vaikuttava paikallistoiminta

Paikallisryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja järjestävät toimintaa Changemakerin keskeisistä teemoista. Ryhmiä koulutetaan etenkin valtakunnallisesta kampanjasta, ja ryhmät osallistuvat kampanjaan paikkakunnillaan.

4. Vapaaehtoisten määrän kasvu

Aktiivisten jäsenten ja toiminnan määrää kasvatetaan määrätietoisesti. Verkoston toiminta on yhä tavoittavampaa ja valtakunnallisesti kattavampaa. Uudet jäsenet löytävät helposti oman tapansa toimia verkostossa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.