Jäsenrekisteriseloste

Jäsenrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kirkon Ulkomaanapu sr/ Changemaker
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 050 441 8820,
sini.tyvi(a)kirkonulkomaanapu.fi

3. Rekisterin nimi

Changemaker-verkoston jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, jäsenasioiden hoitaminen ja verkoston toiminnan kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi
Syntymävuosi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan jäsenten tiedot, jotka rekisteröitynyt on itse antanut lomakkeella verkkosivuilla tai tapahtumassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Changemaker ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä.

Tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Rekisterin pitäjän tiloissa on kulunvalvonta. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa Changemakerin rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus kieltää Changemakeria lähettämästä hänelle sähköpostitse tiedotus- ja uutiskirjeitä. Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on muutoinkin oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.