Kännykkäsi todellinen hinta?

Vaikka Kongon demokraattinen tasavalta on luonnonvaroiltaan äärimmäisen rikas maa, lukeutuu se maailman kymmenen köyhimmän maan joukkoon. Sen runsaat koboltti-, tina- ja koltaanivarat ovat todellisuudessa syy jo vuodesta 1998 jatkuneen konfliktin pitkittymiselle. Kongon sisällissotana alkanutta konfliktia on kutsutta Afrikan maailmansodaksi, sillä se vaikuttaa merkittävästi koko Keski-Afrikan turvallisuuteen.

Eri kapinallisryhmät ja Kongon armeija hyötyvät enemmän konfliktin jatkumisesta kuin rauhan saavuttamisesta, sillä sekasortoisen tilanteen turvin he voivat pitää hallussaan kaivoksia ja kauppareittejä. Eivätkä tämän resurssisodan uhreja ole armeijan tai kapinallisryhmien taistelijat, vaan konfliktialueilla asuvat siviilit. Ihmisoikeusrikkomukset ovat Kongossa arkipäivää, ihmisiä tapetaan, kidutetaan, raiskataan, pakotetaan orjiksi kaivoksiin ja pidätetään mielivaltaisesti, jopa lapsia kaapataan sotilaiksi.

Kongon sisällissota päättyi virallisesti jo vuonna 2003, mutta levottomuudet maassa jatkuvat. Konfliktissa kuoli noin 38 000 ihmistä kuukausittain kunnes vuoden 2008 tilanne kärjistyi entisestään.Taistelut Kongon armeijan ja kapinallisjoukkojen välillä ovat ajaneet itäisen Kongon kaivosalueet kaaokseen. Väkivaltaisuudet kohdistuvat myös alueella toimiviin avustusjärjestöihini.

Kongosta louhituista mineraaleista suuri osa käytetään elektroniikkateollisuuden raaka-aineina.

Brändiyhtiöt takaavat konfliktialueilta tulevien mineraalien kysynnän ja käyttävät niitä tuotteissaan huolimatta roolistaan Kongon konfliktin ylläpitäjinä. Vaikka elektroniikkateollisuuden käyttämien raaka-aineiden tuotantoketju ja sen epäkohdat ovat tiedossa, ei tilanteen korjaamiseksi ole vielä toimittu. Uskomme kuitenkin, että elektroniikkateollisuuden suuryhtiöillä, kuten Nokialla, on mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen ja käyttää poliittista vaikutusvaltaansa todellisen rauhan edistämiseksi Kongossa. Yritysten tulee tuntea yhteiskuntavastuuta myös siellä, mistä ne saavat niille niin arvokkaat raaka-aineet. Rauha Kongossa on mahdollinen!

Linkkejä (avautuu uuteen ikkunaan):