Kokousmuistio 15.2.2015

Lataa muistio Kokousmuistio 15.2.2015 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 15.2.2015 klo 9, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 9.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina Tyynelä ja sihteerinä Sinituuli Suominen. Paikalla lisäksi Patrick Ahlstrand, Laura Tiitu ja Johanna Kesti sekä työntekijät Sini Tyvi ja Pertti Keinänen. Skypen kautta kokouksessa mukana Anne Heikkinen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin uusiksi kohdiksi ”8. Sääntötyöryhmän nimeäminen” ja ”16. Jyväskylän paikallisryhmän toiminta-avustuspyyntö”.

4. Kampanjaryhmän kuulumiset
Rauharyhmän kanssa tehty taustamateriaali tuli tänään valmiiksi ja menee seuraavaksi taittoon. Vielä on pohdittava, miten kampanjoimme toritapahtumissa. Keskustelimme myös siitä, että materiaalin ulkoasun pitää sopia Changemakerin tyyliin, ja haluaisimmekin nähdä taittoversioita. Rauharyhmä kokoustaa nyt viikoittain, seuraavat kokoukset pidetään 20.2. klo 16 ja 26.2. klo 17.

5. Paikallisryhmien määräraha
Paikallisryhmät voivat hakea Changemakerilta tukea tapaamisistaan aiheutuviin kuluihin. Joustavampana muotoiluna pidettiin korvausten maksamista ”paikallisryhmän kuluihin”. Paikallisryhmiltä toivotaan raportointia vastineeksi kulumaksuista, mutta raportointi ei saa olla liian hankalaa. Tuen määrä voisi riippua ryhmän aktiivisuudesta. Paikallisryhmiä myös kannustetaan hakemaan tukea esimerkiksi seurakunnilta. Korostettiin, että korvauksista ja raportoinnista tulee sopia etukäteen toimiston kanssa. Paikallisryhmien määrärahasta päätetään seuraavassa kokouksessa.

6. Esitys sääntömuutoksesta: jäsenyyden ylärajan ilmaiseminen
Ehdotus jäsenyyden yläikärajan ilmaisemisesta hyväksyttiin. Sääntöjen tarkistusta varten nimetään sääntötyöryhmä.

7. Esitys kampanjateeman valinnan ajankohdan muuttamiseksi
Nykyisin kampanjateema valitaan syksyn jäsenkokouksessa lokakuun puolivälissä. Säännöissä ei mainita, milloin kampanjateema on valittava, joten sääntömuutoksia ei tarvittaisi. Korostettiin, että vaikka jokin kampanja-aihe päätettäisiin aiemmin, olisi tärkeää jättää ajankohtaisuudelle tilaa. Esityksessä tulivat hyvin esille ajankohdan muuttamisen hyvät ja huonot puolet. Päätettiin, että asiasta keskustellaan jäsenkokouksessa.

8. Sääntötyöryhmän nimeäminen
Kaikkien tiimiläisten tulisi lukea Changemakerin säännöt. Tiimiläiset voivat yhdessä lukea ja kommentoida sääntöjä Google Docsissa. Päätettiin, että tiimin kommentit tulevat 25.2.2015 mennessä. Tämän jälkeen pienempi työryhmä käy säännöt ja kommentit läpi 8.3.2015 mennessä. Työryhmässä ovat Elina, Johanna ja Sinituuli. Työntekijät avustavat työryhmää.

9. Kesän harjoittelijan rekrytointi
Kesäharjoittelijan rekrytointi-ilmoitus suunnitellaan tämän kuun aikana ja haastattelut pidetään maaliskuussa. Harjoittelijan pitäisi aloittaa toukokuussa. Keskustelimme siitä, millaisia tehtäviä kesän harjoittelijalle tulisi. Harjoittelijaa tarvittaisiin ainakin Yhden hinnalla –tapahtumassa 15.-17.5., Maailma kylässä –festivaaleilla 23.-24.5. ja KIPINÄ-suurleirillä 24.-25.7. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija voisi osallistua myös paikallisryhmäpäivän suunnitteluun. Muista tapahtumista sovitaan, kun harjoittelija on valittu. Vapaaehtoisedustajaksi rekrytointiprosessiin valittiin Laura.

10. Vierailu Diakonia-instituuttiin
Changemakeria on pyydetty Lahden Diakonia-instituuttiin lauantaina 21.3. klo 8.15-15.30 esittelemään verkoston toimintaa. Laura lupautui menemään, Sini pyytää tarkempia tietoja vierailusta. Rauharyhmästä tiedustellaan, pääseekö joku lähtemään Lauran kanssa.

11. Yhteistyöpyyntö: kutsu moniuskontoiseen nuorten ohjausryhmään
Päätettiin valita edustaja ja varaedustaja ohjausryhmään. Patrick ja Anne ilmaisivat kiinnostuksensa edustajiksi, äänestyksen jälkeen tilanne oli tasan. Päätös varsinaisesta edustajasta tehdään seuraavassa tiimin kokouksessa.

12. Osallistuminen Herättäjäjuhlille
Kirkon Ulkomaanapu ei osallistu juhlille tänä vuonna, eikä Changemaker saa siltä tukea osallistumiseen. Kampanjassamme ei myöskään kerätä vetoomusta, joten pohdimme, kannattaako tapahtumaan osallistua. Toisaalta Herättäjäjuhlilla on paljon Changemakerin toiminnasta kiinnostuneita. Päätimme, että Herättäjäjuhlille voidaan lähteä, mikäli tapahtumassa saa rekrytoida jäseniä.

13. Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä
Mikkelin hiippakunnan ajankohtaispäivään 10.3. on pyydetty Changemakerin edustajaa vetämään kampanjaan liittyvää harjoitetta klo 14-15. Anne ja Laura lupautuivat alustavasti lähtemään. Patrick antaa vinkkejä Joensuun matkansa jälkeen rauharyhmän listalle siitä, mitä harjoitteissa kannattaa ottaa huomioon.

14. Krannikospel 14.3. – mennäänkö ja kuka koordinoi?
Päätimme osallistua Krannikospeliin. Jaro, Sinituuli, Elina ja Pertti ovat alustavasti lupautuneet osallistumaan. Viimeiset junat lähtevät liian aikaisin, joten he yöpyvät Seinäjoella. Tapahtumassa on paljon nuoria, eikä osallistuminen maksa Changemakerille mitään.

15. Seuraavan paikallisryhmäpäivän aika ja paikka
Paikallisryhmäpäivä päätettiin pitää 29.8. Turussa.

16. Jyväskylän paikallisryhmän toiminta-avustuspyyntö
Jyväskylän ryhmän uusien illan tilavuokran maksua pyydettiin Changemakerilta jälkikäteen. Tilavuokra päätettiin maksaa, mutta korostettiin, että kuluista tulisi sopia etukäteen.

17. Tiimiläisten kuulumiset

18. Työntekijöiden kuulumiset

19. Ilmoitusasiat
Tiimi tapasi perjantaina 13.2 Kirkon Ulkomaanavun johtoa.

20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 12.20.