Kokousmuistio 17.4.2015

Lataa Kokousmuistio 17.4.2015 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 17.4.2015 kello 14, Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii Elina, sihteerinä toimii Laura, paikalla lisäksi Jaro, Anne, Johanna, Sinituuli, skypellä mukana Aino. Työntekijöistä paikalla olivat Sini Tyvi ja Pertti Keinänen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Elina ehdotti, että lisätään kohdaksi 17 Ympäristöryhmän kampanjatempaus. Tehtiin lisäys ja hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kampanjaryhmän kuulumiset
Kampanjakoulutusta järjestetään paikallisryhmille toukokuussa ja elokuun paikallisryhmäpäivässä, toivotaan syksystä aktiivista kouluvierailukautta.

5. Loppukevään kokousaikataulut
Seuraava tiimin pidetään kokous 27.4. klo 16. Kevään viimeiset kokoukset pidetään 18.5. klo 15 Helsingissä ja sihteerinä toimii Anne, sekä 8.6. klo 14 Helsingissä, sihteerinä toimii Laura.

6. Syksyn strategiapäivän valinta
Syksyn strategiapäivä pidetään 5.9. Helsingissä.

7. Jäsenkokouskuulumiset
Jäsenkokouksessa oltiin keskusteltu ideasta, että Changemaker järjestäisi alueellisen nuortenleirin yhteistyössä seurakunnan tms. kanssa. Idea sai paljon kannatusta.

Kampanjateeman ajankohdan valinnasta keskusteltiin. Mikäli kampanjateema valittaisiin aiemmin, tulisi lisää aikaa kampanjan ja sen toimintojen suunnitteluun. Lisäksi todettiin, että nykyinen kampanja-aika ei ole paikallisryhmien kannalta hyvä. Jäsenkokouksessa esitettiin toive erilaisista vaihtoehdoista millaiseksi kampanjatyön aikataulut muuttuisivat. Näitä aikatauluja tiimi pääsee kommentoimaan jäsenkokousvalmisteluja tehtäessä.

Globalistin päätoimittajana aloittaa Rebekka Katko, toimitussihteerinä Nora Repo.

8. Viestintä teemaryhmille kampanjateeman valinnasta
Päätettiin, että lähetetään teemaryhmille viesti kampanjan suunnittelusta, ja siitä, mitä kampanjasuunnitelmassa tulee olla, jotta niitä alettaisiin valmistella jo varhaisessa vaiheessa. Kampanjaehdotukset pyydetään syyskuun puolivälissä.

9. Changemaker Akatemian arviointi
Keskusteltiin Changemaker Akatemian arvioinnista. Todettiin, että jos Akatemia tehdään uudestaan, Changemakerin roolia ja näkyvyyttä pitäisi lisätä. Akatemia ei tuonut uusia jäseniä Changemakeriin. Akatemialaiset olivat kouluttamassa syksyn koulutusviikonlopussa ja mukana Globalistin rauhateemaisessa numerossa.

10. Ohjelmaosio Kirkon Kasvatuksen päiville
Kirkon Kasvatuksen päivät pidetään 13.-15.5.2015 Jyväskylässä. Keskusteltiin Kirkon kasvatuksen päivillä järjestettävästä ohjelmasta.

11. Liittyminen Ilmastokoordinaatioon
Liitytään osaksi ilmastokoordinaatiota.

12. Työntekijöiden työkuormituksen vähentäminen
Tiimiläisten kesken jaettiin muutamia aiemmin työntekijän vastuualueeseen kuuluneita tehtäviä.

13. Syksyn harjoittelijan rekrytointi
Päätettiin syksyn toimistoharjoittelijan työnkuvasta. Anne osallistuu vapaaehtoisista rekrytointiprosessiin.

14. KIPINÄ-suurleiri
Anne osallistuu KIPINÄ-leirille Partaharjulle ja selvittää muita vapaaehtoisia.

15. Näkyminen kesän tapahtumissa
Brändäystyöryhmä Elina, Sinituuli ja Sini tapasivat ja keskustelivat näkyvyydestä eri kohderyhmille. Yhdessä keskusteltiin kampanjarekvisiitasta ja miten tuoda näkyvyyttä esiin ständillä. Brändäystyöryhmän seuraava kokous 23.4. klo 10 toimistolla. Toivotaan kommentteja aiheeseen tiimilistalla ja Elina nostaa teeman erikseen esiin.

16. Energiaremontti-kampanjaan liittyminen
Changemaker liittyy Energiaremontin tukijoukkoihin.

17. Ympäristöryhmän kampanjatempaus
Päätettiin, että ympäristöryhmä voi ottaa Jyväskylän tempausta varten max 50e telttapaikan.

18. Tiimiläisten kuulumiset
Käytiin läpi tiimiläisten kuulumiset

19. Työntekijöiden kuulumiset
Käytiin läpi työntekijöiden kuulumiset

20. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja Elina Tyynelä tapasi 31.3. Kirkon Ulkomaanavun Asta Turtiaisen ja Aaro Rytkösen aiheena vuonna 2014 toteutetun Changemaker Akatemian arviointi.

21. Muut esille tulevat asiat
Youth to Promote Global Justice Vihdissä 19.5. Voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi.
Kepan nettisivujen mainospaikka päivitetään.

22. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.26.