Kokousmuistio 19.8.2015

Lataa Kokousmuistio 19.8.2015 (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 19.8.2015 Helsingissä 

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16.13.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii Elina, sihteerinä Laura. Paikalla tiimiläisistä Johanna, skypeitse Aino, Patrick, Jaro. Työntekijöistä paikalla Pertti, Sini, Jaana.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Tiimin kokoukset syksyllä 2015
• ma 31.8. kello 16, sihteerinä Laura. Paikka: Helsinki.
• pe 18.9. kello 14, sihteerinä Johanna. Paikka: Helsinki.
• ma 28.9. kello 17, sihteerinä Aino. Paikka: Helsinki.
• pe 16.10. kello 13, sihteerinä Jaro. Paikka päätetään myöhemmin.
• pe 30.10 kello 16, sihteerinä Laura. Paikka päätetään myöhemmin.
• ma 16.11. kello 17, sihteerinä Riikalta. Paikka: Helsinki.
• ma 30.11. klo 17, sihteerinä ? Paikka: Helsinki.
• ma 14.12. kello 16, sihteerinä Anne. Paikka: Helsinki

5. Kampanjaryhmän kuulumiset
Rauhanketjuun on kerätty noin 1500 lenkkiä ja kampanja on otettu hyvin vastaan. Kampanjaryhmän kokous pidettiin 18.8., suunniteltiin ohjelmaa Kokonaisturvallisuus –messuille 4.-6.9. ja kampanjan päätöstapahtumaa.

6. Jäsenkokoukseen valmisteltavat asiat ja aikataulut
Changemaker-viikonloppu on Ikaalisissa 9.-11.10. Keskusteltiin jäsenkokouksen paikasta ja ajankohdasta. Netin kautta tarjotaan ainakin jäsenkokouksen kuuntelumahdollisuutta.

Jäsenkokouskutsu on lähetettävä jäsenille 9.9. ja mielellään esityslistan kanssa. Jäsenkokouksen liitteet on lähetettävä viimeistään 25.9., joten niiden olisi hyvä olla valmiina ja Sinillä 22.9. mennessä.

Tiimin teemaryhmävastaavat huolehtivat, että teemaryhmät valmistelevat kampanjaehdotukset. Tiimiltä halutaan ajankohtaiset kuulumiset. Seuraavassa tiimin kokouksessa tarkastellaan, onko keväällä pohditut vaihtoehdot uudesta kampanjarytmistä järkevät. Tiimiläisiä pyydetään miettimään 31.8. klo 12 mennessä ranskalaisin viivoin, mitä kehitettävää omassa vastuualueessa on ja mitkä ovat tärkeitä painopisteitä ensi vuodelle.

Tiimihaku käynnistyy pian.

7. Yhden hinnalla -suunnitteluleirin Changemaker-edustajat
Edustajiksi ei ole tullut yhtään hakemusta, joten mahdollisia edustajia lähestytään vielä henkilökohtaisesti.

8. Changemakerin tuki Joukkovoimaa-mielenosoitukselle
Changemaker liittyy tukijalistalle. Changemaker kannustaa jäseniään osallistumaan mielenosoitukseen.

9. Kutsu Vapaaehtoistoiminnan messuille
Selvitetään kiinnostuneita vapaaehtoisia. Elina selvittelee asiaa Helsingin paikallisryhmän kanssa.

10. Liittyminen Ilmasto.org:iin
Päätettiin liittyä Ilmasto.orgiin. Jäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.

11. Osallistuminen Maata näkyvissä –festareille
Maata näkyvissä -festarit järjestetään Turussa 13.-15.11. Päätettiin, että Changemaker esittelee festivaaleilla toimintaansa. Alustavasti otetaan 3x3m paikka tai pienempi paikka.

12. Uuden Changemaker-oppaan painosmäärä ja kääntäminen
Todettiin, että Changemaker-opas halutaan kääntää ruotsiksi. Lisäksi päätettiin, että opasta halutaan lähettää seurakuntiin, joten oppaasta otetaan 2000-3000 kappaleen painos.

13. Paikalliset Changemaker-isosleirit
Ideaa esitelty ja sitä on pidetty hyvänä. Lähdetään viemään eteenpäin. Pilotointi tapahtunee Helsingin seurakuntien kanssa. Ensimmäinen leiri olisi aikaisintaan syksyllä 2016 tai vaihtoehtoisesti keväällä 2017. Laitetaan mahdollisesti ensi vuoden toimintasuunnitelmaan, mutta pitää ottaa huomioon muukin toiminta ja siihen menevät resurssit. Selvitellään, kuka tiimiläisistä voisi ottaa asiasta vastuuta yhdessä Patrickin kanssa.

14. Ympäristötempaus #futureinthepack
#futureinthepack-tempaus on Norjan Changemakerin lanseeraama, ja tavoitteena on muistuttaa ilmastoneuvottelujen lähestyessä päättäjille ilmastosopimuksen tärkeydestä. Todettiin, että tempauksessa olisi hyvä olla mukana. Tempauksen vetovastuu siirrettiin ympäristöryhmälle ja Patrickille.

15. Tiimiläisten kuulumiset
• Elina kouluttautumassa Manchesterissa 6.-13.9.

16. Työntekijöiden kuulumiset

17. Ilmoitusasiat
• Tavaramerkkihakemus nimelle Changemaker on hyväksytty. Rekisteröinti antaa nimelle kymmenen vuoden suojan. Väiteaika on vireillä elokuun 30. päivään asti.
• UNOY ottaisi mielellään Changemakerin jäsenorganisaatiokseen. Asiasta keskustellaan seuraavassa tiimin kokouksessa.
• Tiimin strategiapäivä 19.9. Helsingissä.

18. Muut esille tulevat asiat
• Tiimihaku on käynnistymässä.

19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 18.17.