Kokousmuistio 2.9.2014 Helsingissä

Lataa muistio Kokousmuistio 2.9.2014 Helsingissä (pdf)

Tiimin kokous 2.9.2014 klo 16 Kirkon ulkomaanavun toimisto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 16.09

2. Kokouksen järjestäytyminen
Elina Tyynelä toimii puheenjohtajana, Laura Tiitu toimii sihteerinä, paikalla myös Riikka Piri, Sonja Heikkinen ja Anne Heikkinen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia.

4. Veroparatiisimatkat-kampanjan kuulumiset
Viikolla 44 on paikallisryhmien toiminnan tehostamisviikko, paikallisryhmät voivat pyytää kampanja- ja kouluvierailukoulutusta. 15.9. mennään Stora Enson kanssa keskustelemaan.

5. 10-vuotissynttäreiden kuulumiset
Kerrottiin, että Helsingin seurakuntayhtymältä on haettu 5 000 euron avustusta. Syntymäpäivistä vastaava harjoittelija aloittaa 8.9.

6. Changemaker-viikonlopun kuulumiset
Kerrottiin valmistelun kuulumiset ja mainittiin, että ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut.

7. Kansainvälisen kokouksen kuulumiset
Otettiin Skypellä yhteys Changemakerin kansainvälisessä kokouksessa edustajinamme toimineihin Aino Tiittaan ja Jaro Karkiseen. Kuultiin kokouksessa tehdyistä päätöksistä ja käydyistä keskusteluista. Jaro kertoi, että paikalla kokouksessa olivat Islannin, Norjan ja Suomen edustajat ja että asiakirjojen puhtaaksikirjoittaminen on kesken (tehtävä jäi ilmeisesti Islannin edustajien vastuulle). Pöytäkirja ei ole vielä julkaisukunnossa. Aino kertoi, että sai tehtäväksi kirjoittaa Unkarin kirkon ulkomaanavulle, jotta se tekisi yhteistyötä Unkarin Changemakerin kanssa, mutta kukaan ei ole kommentoinut Ainon tekstiä. Uusi Guidelines-dokumentti on tullut pari päivää sitten; siinä on pieniä muutoksia samoin kuin Affiliations-paperissa. Kokouksessa päätettiin, että kansainvälinen kokous järjestetään fyysisesti joka toinen vuosi ja isoimmat verkostot kuten Norja ja Suomi vastaisivat näistä kokouksista. Suomi on kokouspaikkana vuonna 2016. Niiltä maajäseniltä, jotka eivät pääse paikan päälle, pyydetään kirjallinen raportointi siitä, millaista toimintaa on ollut. Kun uusi Changemaker-ryhmä hakee kansainväliseen Changemakeriin, voidaan sen hakupaperin perusteella myöntää varsinainen jäsenyys heti tai kahden vuoden koejäsenyys (koejäsenellä ei olisi äänestysoikeutta eikä omaa osiota kansainvälisillä nettisivuilla). Uusien yhteisöjen hakemukset tulee käsitellä kahden kuukauden sisällä skype-kokouksessa. Ainon ja Jaron kokouskuulumisista tulee juttu Globalistiin ja Suomen Changemaker odottaa heiltä kirjallista raporttia kokouksesta.

8. Paikallisryhmäpäivän kuulumiset
Pidettiin 30.8. Tampereella, paikalla oli 12 vapaaehtoista ja kolme työntekijää. Koulutusta järjestettiin kouluvierailujen tekemisestä, paikallisryhmistä ja ihmisoikeuksista. Seuraava paikallisryhmäpäivä järjestetään Jyväskylässä 31.1.2015.

9. Kuulumiset rauharyhmän ja Changemaker Akatemian yhteiskokoontumisesta
Kokouksessa pohdittiin Changemaker Akatemian ja Changemakerin yhteistoimintaa sillä ajatuksella, että myös
Changemakerin kampanjateemana olisi nuorten väkivaltainen radikalisaatio.

10. Toimintasuunnitelman 2015 luominen: Työnjako
Sovittiin, että tiimiläiset käyvät lukemassa toimintasuunnitelman ja tarvittaessa muokkaavat ja täydentävät to 11.9. klo 20 mennessä. Aiheeseen palataan tiimin strategiaviikonlopussa 12.–14.9. Reetta tarkastaa koulutusosion kokonaisuutena, Riikka tarkastelee vaikuttamistoimintaa, Sonja jäsenasioita, Anne paikallisryhmiä ja Laura tiedotusta. Elina tarkastaa markkinoinnin ja yhteistyökumppanit. Teemaryhmiltä pyydetään uudet suunnitelmat vuodelle 2015, paikallisryhmiltä syksyn 2014 suunnitelmat.

11. Attacin yhteistyöpyyntö Turun Mahdollisuuksien torin paneelikeskustelusta 21.9.
Changemakerilta on pyydetty panelistia puhumaan teemalla ”nuoret”. Velkaryhmässä ajateltiin, että Changemaker osallistuisi Mahdollisuuksien torille. Sovittiin, ketä kysyttäisiin panelistiksi.

12. Tiimiläisten kuulumiset
Riikka oli varapuheenjohtajan ominaisuudessa 29.8. nuorisojärjestöjen tapahtumassa, jossa Pekka Haaviston johdolla tavattiin Eritrean ministereitä. Anne kertoi suunnittelevansa kevään paikallisryhmäpäivää. Sonja kertoi toimineensa paikallisryhmäpäivässä ihmisoikeuskoulutuksen vetäjänä. Laura kertoi, että että lisää blogin tekijöitä tarvittaisiin. Elina oli ollut keskustelemassa KONEen kanssa.

13. Työntekijöiden kuulumiset
Sini Tyvi on palannut töihin. Eva Hämäläisen työsuhde päättyy 3.9. Laura Kumpuniemi on saanut valmiiksi kesäkiertueraportin; harjoittelu päättyy 7.9.

14. Ilmoitusasiat
Tiimin strategiaviikonloppu järjestetään 12.–14.9. ja ohjelmassa on ainakin toimintasuunnitelman hiomista ja paikallisryhmätoiminnan kehittämistä.

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen klo 18.02.